Ἡ ἀνθελληνικὴ λέπρα τοῦ «Spectator»

Ἡ ἀνθελληνικὴ λέπρα τοῦ «Spectator»Ἡ ἀνθελληνικὴ λέπρα ποὺ ξερνάει τὸ κατάπτυστο βρετανικὸ περιοδικὸ «Spectator», ἀποτελεῖ τὴν ἀπόλυτη ὕβρι!
Οἱ χυδαῖοι προπαγανδιστὲς τῆς ἰσοπεδώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ προκλητικά παραλείπουν γεγονότα, στρεβλώνουν τὴν ἀλήθεια καὶ δὲν λένε πὼς:

  • Ὅσα χρωστᾶ ἡ Ἑλλάδα, δὲν τὰ χρωστᾶ στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ οὔτε φυσικὰ στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο.
  • Ὅσα χρωστᾶ ἡ Ἑλλάδα, δὲν τὰ ἐλήστεψε, ἀλλὰ τὰ ἐδανείσθηκε μὲ κυβερνητικὲς ὑπογραφὲς.
  • Τὰ Μὰρμαρα τοῦ Παρθενῶνο οἱ Βρετανοὶ τὰ ἐλήστεψαν ἀπὸ ξένη χώρα καὶ μάλιστα τὰ ἀπέσπασαν βίαια πριονίζοντας καὶ καταστρέφοντας τὸ μνημεῖο τοῦ Παρθενῶνος.

Ὡς ἐκ τούτου τὸ γεγονὸς αὐτὸ καθιστᾶ τὴν ἡγεσία τοῦ Ἡνωμένου Βρετανικοῦ Βασιλείου κλεπταποδόχο, ἀπολύτως ὑπεύθυνο τῆς μεγάλης «ἐλγινικῆς» ληστείας καὶ ἠθικὸ αὐτουργὸ τῆς συνεχίσεως τοῦ βιασμοῦ τοῦ παγκόσμιου μνημείου τοῦ Ναοῦ τοῦ Παρθενῶνος.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply