Τὴν ἔννοια τῆς πατρίδος ὁ καθένας τὴν ἀντιλαμβάνεται μὲ τοὺς δικούς του ὅρους.

Τὴν ἔννοια τῆς πατρίδος ὁ καθένας τὴν ἀντιλαμβάνεται μὲ τοὺς δικούς του ὅρους.Τὴν ἔννοια τῆς πατρίδος ὁ καθένας τὴν ἀντιλαμβάνεται μὲ τοὺς δικούς του ὅρους.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply