Δέν γίνεται;

Δέν γίνεται;Κάποιος τοῦ εἶπε πὼς αὐτὸ δὲν γίνεται.
Ἐκεῖνος ἀπήντησέ ὅτι μπορεῖ νὰ μὴν γίνεται, ἀλλὰ  δὲν θὰ τὸ δεχθῆ ἐὰν δὲν προσπαθήσῃ νὰ τὸ κάνῃ.
Στρώθηκε στὴν δουλειά, μὲ ἕνα πλατὺ χαμόγελο στὸ πρόσωπό του. Ἄ καὶ δὲν ἤξερε τὶ θὰ γίνη, ξεκίνησε προσπαθῶντας νὰ κάνῃ αὐτὸ ποὺ δὲν γίνεται.  Κάποιοι τὸν κορόιδεψαν… «Ποτέ σου δὲν θὰ τὸ κάνῃς», τοῦ εἶπαν. Τοὐλάχιστον μέχρι τώρα κανεὶς δὲν τὰ κατάφερε.

Ἐκεῖνος στρώθηκε στὴν δουλειὰ  καὶ τὸ μόνο πρᾶγμα ποὺ ἤξερε ἦταν ὅτι εἶχε κάνει τὴν ἀρχή.
Ἀνασήκωσε τὸ πηγοῦνι του καὶ χωρὶς νὰ ἀμφιβάλῃ, οὔτε νὰ ὑπερηφανεύεται, μπῆκε στὴν δράση καὶ ἔκανε ἐκεῖνο ποὺ δὲν γινόταν.

Ὑπάρχουν δεκάδες ἄνθρωποι ποὺ θὰ σοῦ ποῦν ὅτι αὐτὸ δὲν γίνεται. Ὑπάρχουν δεκάδες ποὺ θὰ προφητεύσουν τὴν ἀποτυχία σου καὶ θὰ σοῦ δείξουν μὲ τὸ δάκτυλο ἔναν ἔναν τοὺς κινδύνους ποὺ παραμονεύουν νὰ σὲ γελοιοποιήσουν.

Ἐσὺ ἁπλᾶ στρώσου στὴν δουλειά, βᾶλε ἕνα πλατὺ χαμόγελο στὸ πρόσωπό σου καὶ ἄρχισε νὰ τραγουδᾷς καθὼς θὰ καταπιάνεσαι μὲ ἐκεῖνο ποὺ δὲν γίνεται καὶ τότε θὰ τὸ ἔχης κάνει!

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply