Ἡ …«τιμή» στὸν ἡγέτη τοῦ «ΟΧΙ».

Ἡ …«τιμή» ποὺ ἀπέδωσαν χαμερπεῖς καὶ ἀνιστόρητοι καννίβαλοι στὸν πρωθυπουργὸ ποὺ προετοίμασε τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὸν ὑπέρτατο ἀγῶνα, ἐναντίον τῶν γεωπολιτικῶν ἐπιδιώξεων τῶν Ἰταλῶν…..

Ὁ ἀνδριὰς τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ, εὑρίσκετο σὲ μία πλατεῖα τῆς Ἀνατολικῆς. Ἀττικῆς, ἐθρυμματίσοη ἀπὸ τὸν ὄχλο τῶν νεογραικύλων, στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 80……

(Σήμερα εὑρίσκεται στὴν οἰκία τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ, στὴν  Κηφισιά, ἀπὸ ὅπου κι ἐτράβηξα τὴν φωτιγραφία,  κατὰ τὴν περυσινή μου ἐπισκέψη.)

Ὄθων Δρακᾶτος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply