Ὁ Ντοῦτσε ἀφηγεῖται.

Ὁ Ντοῦτσε ἀφηγεῖται.«Ο ΝΤΟΥΤΣΕ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ»
Ἰταλοκρατούμενη Σίφνος, 1942.

Ὁ Σταμάτης  Πολενάκης ἐπιχειρεῖ νὰ φτιάξει τὴν πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων, μὲ θέμα τὰ παθήματα τοῦ Ντοῦτσε, στὸ Ἑλληνικὸ μέτωπο.

πιχειρεί να φτιάξει την πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων με θέμα τα παθήματα του Ντούτσε στο Ελληνικό Mέτωπο.
Τὸ τέλος εἶναι ὄντως εὑρηματικό!!!

Νεφέρλη Ὠκεανίς

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply