Δὲν χρεωκοπήσαμε μὲ τὴν Δραχμή.

Δὲν χρεωκοπήσαμε μὲ τὴν Δραχμή.Δὲν χρεωκοπήσαμε μὲ τὴν Δραχμὴ – μὲ τὸ €ὐρώ χρεωκοπήσαμε.

Κανένα κόμμα δὲν ἑστιάζει ἐπάνω στὴν πραγματικὴ αἰτία τοῦ μεγάλου προβλήματος τῆς χώρας – τὴν ἀπουσία ρευστότητας ποὺ σκοπίμως ἐπέβαλαν οἱ €ὐρωκράτες.
Ἡ συμμορία τοῦ €ὐρὼ κατεδίκασε τὴν Ἑλλάδα στὸν ἀπόλυτο παραλογισμὸ τῆς λιτότητος ὡς λύση τάχα, ποὺ ἦταν σὰν νὰ ὑποβάλῃς ἕνα λιπόσαρκο παιδὶ τῆς Αἰθιοπίας σὲ δίαιτα γιὰ νὰ μὴν ἀρρωστήσῃ – παιδαριώδης αἰτιολογία ἱκανὴ νὰ πείσῃ μόνον τοὺς …ἀφελεῖς.
Ὁ παραλογισμὸς τῆς τοκογλυφίας τοῦ €ὐρὼ ἀποτελεῖ τὴν μεθοδευμένη ἐκποίηση τῆς περιουσίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 201 times, 1 visits today)
Leave a Reply