Πῶς νά ζυγίσῃς τόν ἔρωτα;;;

Πῶς νά ζυγίσῃς τόν ἔρωτα;;;Ὅταν ἐρωτευόμαστε κάποιον τότε ἀρχίζει ἡ αἰωνιότητα…
Δὲν βλέπουμε μπροστά μας…
Εἴμαστε σὰν τυφλοί, σὰν ὑπνωτισμένοι καὶ δὲν νοιώθουμε παρὰ μόνον μιὰ ἐπιθυμία: νὰ εἴμαστε μαζὶ, ἀλλὰ  καὶ ἔναν φόβο, μήπως ὁ ἄλλος φύγῃ καὶ τὸν χάσουμε.

Πῶς νά ζυγίσῃς τὸν ἔρωτα; Τὶ κάνει ἔναν ἔρωτα μεγάλο;

Σὲ ἔναν μεγάλο ἔρωτα ὄλες οἱ προηγούμενες σχέσεις μοιάζουν μὲ προσχέδια αὐτῆς ἐδῶ τῆς ἱστορίας ποὺ γίνεται τὸ ἀποκορύφωμά τους.
Ἕναν ἔρωτα  τόν κάνουν μεγάλο τά ἐμπόδια πού συναντᾶ καί ξεπερνᾶ;
Τόν ζυγίζεις μέ τούς φόβους πού ξεπερνᾶς γιά χάρη του;;
Μήπως μέ τίς  ἀντιθέσεις καί μέ τίς ὁμοιότητες;;
Μήπως μέ αὐτά πού ἔζησες ἤ μέ τίς ἀνεκπλήρωτες στιγμές πού θά μποροῦσες, ἀλλά δέν πρόλαβες νά ζήσῃς;
Τόν ζυγίζεις μέ τό πόσα πράγματα εἶσαι ἕτοιμος νά ἀπαρνηθῇς γιά χάριν του;
Μέ τήν εὐτυχία καί τήν χαρά πού νοιώθεις;
Μέ τήν δύναμη πού σού δίνει ἤ μέ τό πόσο ἀδύναμος αἰσθάνεσαι μπροστά του;

Πόσο ζυγίζει αὐτός ὁ ἔρωτας;
Τόν μετρᾶς μέ τήν  θλίψη πού χρειάζεται γιά νά τόν ξεπεράσῃς;
Πόση θλίψη; Πόσα δάκρυα;
Μερικὲς ὧρες κάθε ἡμέρα;
Καί καθῶς κυλοῦν οἱ ἑβδομάδες, μερικά λεπτά κάθε βράδυ;;;
Πόσα θά εἶναι ὅλα μαζί;
Πόσα λεπτά θλίψεως ἀξίζει αὐτός ὁ ἔρωτας; Καί μετά τί;
Θά χοροπηδᾶς ἀνέμελα, ἐπάνω ἀπό τήν ἀνυπαρξία τῶν συναισθημάτων γιά ἐκεῖνον ἤ γιά ἐκείνην;;
Πόσο ζυγίζει ἕνας ἔρωτας;  Τί κάνει ἕναν ἔρωτα μεγάλο; 

Γιῶτα Σούσουλα
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ ἔνα παλαιό μου ἄρθρο στὸ myorama)

φωτογραφία

 

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply