Ἡ «πολιτισμένη» Εὐρώπη τοῦ πλιατσικολογήματος.

Ἡ «πολιτισμένη» Εὐρώπη τοῦ πλιατσικολογήματος.Ἂς τοποθετήσουμε τὸν φορολογικὸ ὑπολογισμὸ σὲ σωστὴ βάση.

Ὑπάρχουν ἐκατοντάδες ἔμμεσοι φόροι οἱ ὁποῖοι «δεν φαίνονται».
Ὁ Ἕλλην ἐπιχειρηματίας πληρώνει πανάκριβη ἐνέργεια, ἡ ὁποία φορολογεῖται ἐπίσης ξεχωριστά.
Ὁ Ἕλλην ἐπιχειρηματίας εἶναι ἐπίσης καταναλωτὴς καὶ πληρώνει ΦΠΑ, τὸν πιὸ ἀκριβὸ στὴν Εὐρώπη.
Φόροι στα τσιγάρα καὶ στα ποτά, ἄνω τοῦ 200%.

Κινητὸ τηλέφωνο ἔχετε φαντάζομαι.
Φόρος κινητὴς τηλεφωνίας.

Φόροι ὑπὲρ τρίτων.
Σὲ δεκάδες προϊόντα καὶ ὑπηρεσίες, πέραν τοῦ ΦΠΑ, πληρώνονται ἕνα σωρὸ φόροι γιὰ ἐνίσχυση ἀσφαλιστικῶν ταμείων.

Δεν ὑπάρχει ἐπίσης ἀφορολόγητο ὄριο.
Δημοτικὰ τέλη, τέλη κυκλοφορίας.

Καὶ να μὴν ἀρχίσω να ἀναφέρω τὰ …«ἔκτακτα» κεφαλικὰ 650 τέλος ἐπιτηδεύματος, ΕΝΦΙΑ, μπλᾶ, μπλᾶ, μπλᾶ.

Ἡ προκαταβολὴ φόρου ἐπίσης, λῃστεύει τὸν τόκο ἀπὸ τὸν Ἕλληνα Ἐπιχειρηματία. κλπ κλπ.
Τὸ 23% φορολογία εἶναι ἕνας ὡραῖος σοσιαλιστικὸς μῦθος!!!

Ὅταν αὐτὰ τὰ πῇς σὲ ἔναν κρατιστῆ, ἔχει πάντα ὡς τελευταῖο ὀχυρὸ τὸν «πολιτισμένο Εὐρωπαϊκὸ κόσμο»!
Ὅλα τὰ κράτη, θὰ σοῦ ἀπαντήση, ἔτσι λειτουργοῦν.

Σωστά. Δεν διαφωνεῖ κανεὶς πλέον πὼς ἡ Εὐρώπη εἶναι ἔνα σοσιαλιστικὸ ἔκτρωμα.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ «πολιτισμένη» Εὐρώπη τοῦ πλιατσικολογήματος.

Leave a Reply