Παραστάσεις γιὰ …χέσιμο!!!

Θαυμᾶστε τὴν ἀφίσα, μὲ τὴν ὁποίαν διαφημίζουν οἱ …«διανοούμενοι» «ἀριστέροί», μὲ τὶς …δεξιὲς τσέπες, τὴν παράστασιν…

Παραστάσεις γιὰ ...χέσιμο!!!

Μὴν ξεχάσετε νὰ πᾶτε νὰ τοὺς δεῖτε νὰ ἀφοδεύουν!!!
Ντροπὴ πιά!!!
Εἶναι ΚΑΙ ζήτημα αἰσθητικῆς… Ὄχι μόνον ἀξιοπρεπείας καὶ σεβασμοῦ!!!!

Χρύσα Λίνδου

(Visited 267 times, 3 visits today)
Leave a Reply