Χαλάρωσε κι ἀποδέξου τόν ἑαυτόν σου ὅπως εἶναι;;

Χαλάρωσε κι ἀποδέξου τόν ἑαυτόν σου ὅπως εἶναι;;Ἕνα χέρι ποὺ σὲ χαϊδεύει δὲν εἶναι πάντα γιατὶ σὲ ἀγαπάει…
Ὅπως καὶ ἔνα χέρι ποὺ σὲ κτυπᾶ δεν εἶναι γιατὶ σὲ μίσει.

Ἔνας κόλακας θὰ σοῦ …«χαϊδέψη τὰ αὐτιά», ἐνῶ ἔνας φίλος θὰ σὲ χαστουκίση για νὰ …«πάρῃς μπροστά».
Μιὰ ἀπὸ τὶς χειρότερες συμβουλὲς ποὺ δίνουν κατὰ κόρον οἱ ἄνθρωποι, ποὺ θέλουν νὰ γίνουν ἀρεστοί, εἶναι τὸ «χαλάρωσε καὶ ἀποδέξου τὸν ἑαυτό σου ὅπως εἶσαι».
Στερῶντας σου ἔτσι τὸ δικαίωμα καὶ τὴν ὑποχρέωση νὰ ἐνεργοποιηθῇς γιὰ νὰ βελτιωθῇς..

Παναγοδημητρόπουλος Νικόλας

φωτογραφία

(Visited 82 times, 1 visits today)
Leave a Reply