Ἐπιστρέφοντας… (α)

Ἐπιστρέφοντας...Πολλὲς φορὲς στὴν ζωή μας διαπιστώνουμε πὼς ἔχουμε πάρει …λάθος δρόμο.
Δρόμο ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅ,τι μᾶς κάνει κακό, τελικῶς μᾶς πονᾶ πολὺ ἡ παραμονή μας σὲ αὐτόν.
Ὅμως ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά… Ποτέ…
Μποροῦμε πάντα νὰ ἐπιστρέψουμε λίγο πίσω, στὸ σταυροδρόμι μίας ἐπιλογῆς μας, ποὺ ἀπεδείχθη …ἀνάποδη,  καὶ νὰ προσπαθήσουμε νὰ ἐπαναξετάσουμε τὰ δεδομένα μας. Ἀκόμη ἴσως καὶ νὰ τὰ ἀλλάξουμε.

Εἶναι δύσκολο νὰ ἀποδεκτοῦμε πὼς στραβοπατήσαμε ἤ πὼς κάποια ἐπιλογή μας ἦταν λάθος.
Μὰ εἶναι καὶ γενναῖο.
Κι ἀκόμη σπουδαιότερον εἶναι νὰ μπορέσουμε νὰ ἀποκαταστήσουμε τὰ σημεῖα ἐπαφῆς μας μὲ ἐκείνην τὴν περίοδο, νὰ ἐπανεξετάσουμε σχέσεις καὶ νὰ ἀλλάξουμε τελικῶς πολλὲς ἰσοῤῤοπίες, σὲ ὅσα μᾶς ἀφοροῦν.
Καταφέρνοντας τὴν ἐπιστροφὴ ἐπιτυγχάνουμε αὐτὸ ποὺ πράγματι χρειαζόμαστε κι ὄχι αὐτὸ ποὺ εἴχαμε πείσει τὸν ἑαυτόν μας πὼς χρειάζεται.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, πολλὲς ἀποφάσεις μας ὁμοιάζουν περισσότερο σὰν μία …καλὴ ζαριά.
Μία ζαριὰ ποὺ τελικῶς φαινόταν ἀλλὰ δὲν ἦταν καὶ τόσο καλή…

Φιλονόη

Υ.Γ. Προσοχή!!! Δὲν ἐπιστρέφουμε ΠΟΤΕ ἐκεῖ ποὺ ἀποδεδειγμένα ΔΕΝ πρέπει νὰ ἐπιστρέφουμε.

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply