Ἡ ἱστορία μας κάνει …ἅλματα πρὸ τὰ πίσω μὲ βάσιν τὸ Ἀκραίφνιον.

Ἡ ἱστορία μας κάνει ...ἅλματα πρὸ τὰ πίσω μὲ βάσιν τὸ Ἀκραίφνιον.Τὸ νὰ μπορῇ κάποιος νὰ ἐπισκεφθῇ ἕνα σπήλαιον ποὺ ἐντός του ἔχουν βρεθεῖ ἐξαιρετικὰ εὑρήματα, εἶναι κάτι μοναδικό, σὰν ἐμπειρία.
Τὸ νὰ ἔχουν ὅμως ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ σπηλαίου βρεθεῖ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα τέτοια, ποὺ …μετακυλοῦν τὴν ἱστορία πολλὲς χιλιάδες χρόνια πίσω, εἶναι κάτι ποὺ ΔΕΝ μποροῦν νὰ τὸ σταματήσουν.
Εἴπαμε… Ἡ Γῆ πλέον …ΞΕΡΝΑ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους Ἑλλάδα.
Πολλῷ δὲ μᾶλλον ἐτούτη ἡ γῆ… 

Ἀκραίφνιον λοιπόν.
Ἐκεῖ ποὺ ἡ γῆ προστάτευσε τὰ …μυστικὰ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὰ διέσωσε, γιὰ νὰ μᾶς τὰ παραδόσῃ σήμερα.
Σπουδαία ἐργασία,  μὲ εἰκοσαετὴ ὑπομονή, ἐπέδειξε ὁ ἀρχαιολόγος μας Ἀδαμάντιος Σάμψων.
Καὶ σήμερα πλέον, ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα σπήλαια στὴν Ἑλλάδα, ἴσως καὶ τὸ σημαντικότερον, δίχως σταλακτῖτες καὶ σταλαγμῖτες, εἶναι σχεδὸν ἕτοιμονὰ ὑποδεχθῇ τοὺς ἐπισκέπτες καὶ τοὺς ἐρευνητές.
Καὶ φυσικὰ στέκεται ὡς ἐπίσημος μάρτυρας τῆς …«μετακυλήσεως», τῆς ἐπισήμου «ἱστορίας» ἀρκετὲς χιλιάδες χρόνια πίσω.
Πόσο πίσω;
Πολὺ πίσω. Πολὺ περισσότερο ἀπὸ ὅσο ἀντέχουν κάποιοι ἀπὸ τοὺς συστηματικοὺς …πλαστογράφους τῆς ἱστορίας μας.

Φιλονόη

Υ.Γ. Εὐχαριστοῦμε φυσικὰ τὸν Γιῶργο Λεκάκη ποὺ μᾶς γνωστοποίησε κι αὐτὸ τὸ πολὺ μεγάλο ἐπίτευγμα τῶν ἀρχαιολόγων καὶ τῶν σπηλαιολόγων.

(Visited 31 times, 1 visits today)
Leave a Reply