Πῶς μποροῦμε νά παρατείνουμε τήν …θητεία Παπούλια;

Πῶς μποροῦμε νά παρατείνουμε τήν ...θητεία Παπούλια;Ὁ μόνος τρόπος νὰ παραταθῇ ἡ θητεία τοῦ νῦν Προέδρου τῆς Δημοκρατίας (ἕνας θεὸς νὰ τὴν κάνῃ) Καρόλου Παπούλια, εἶναι νὰ τοῦ ἀλλάξουν τὶς ἀπλὲς ἀλκαλικὲς μὲ ἐπαναφορτιζόμενες μπαταρίες…

Ἐπειδή, ὅμως, εἶναι πιὸ ἀκριβές, ἀμφιβάλλω ἐὰν θὰ ἐγκριθῇ ἡ δαπάνη ἀπὸ τὴν Τροϊκα….

Αὐτά…. Καλημέρα μας!

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply