Πῶς μποροῦμε νά παρατείνουμε τήν …θητεία Παπούλια;

Ὁ μόνος τρόπος νὰ παραταθῇ ἡ θητεία τοῦ νῦν Προέδρου τῆς Δημοκρατίας (ἕνας θεὸς νὰ τὴν κάνῃ) Καρόλου Παπούλια, εἶναι νὰ τοῦ ἀλλάξουν τὶς ἀπλὲς ἀλκαλικὲς μὲ ἐπαναφορτιζόμενες μπαταρίες…

Ἐπειδή, ὅμως, εἶναι πιὸ ἀκριβές, ἀμφιβάλλω ἐὰν θὰ ἐγκριθῇ ἡ δαπάνη ἀπὸ τὴν Τροϊκα….

Αὐτά…. Καλημέρα μας!

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply