Αὐτὸ τὸ κράτος πρέπει νὰ καταστραφῇ ἐπὶ τέλους (καὶ ὁλοσχερῶς)!!!

Τὴν περασμένη ἑβδομάδα, (Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014) ἡ ΔΟΥ Πτολεμαΐδος ἦταν κλειστὴ διότι τὰ δημοσιοϋπαλληλικὰ  πιντιὰ εἶχαν τὴν συνέλευσίν τους.

Κλειστή την Πέμπτη η ΔΟΥ Πτολεμαΐδας

Αὐτὸ τὸ κράτος πρέπει νὰ καταστραφῇ ἐπὶ τέλους (καὶ ὁλοσχερῶς)!!!1

Από την ΔΟΥ Πτολεμαΐδας ανακοινώθηκε ότι λόγω πραγματοποίησης της γενικής συνέλευσης, η υπηρεσία θα παραμείνει κλειστή για το κοινό την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014.
πηγή

Ναί, συνέλευσις ἐν ὥρα ἐργασίας, τὴν ὁποίαν πληρώνουμε ἐμεῖς κανονικότατα… Ὅπως πάντα δῆλα δή…
Μόνον ποὺ τώρα πιὰ ἔχουν ξεχάσει νὰ κρατοῦν τὰ …προσχήματα!!!

Τὴν ἰδίαν ἡμέρα σὲ ΟΛΑ τὰ σχολεῖα τῆς χώρας τὰ μαθήματα ΔΕΝ πραγματοποιήθησαν διότι οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγητὲς εἶχαν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὶς …ἀρχαιρεσίες τους!!

Κλειστά αύριο τα σχολεία για τις εκλογές αιρετών. Πως θα γίνει η ψηφοφορία

Αὐτὸ τὸ κράτος πρέπει νὰ καταστραφῇ ἐπὶ τέλους (καὶ ὁλοσχερῶς)!!!2

πηγή

Κι ἐκεῖ, ὅπως ΚΑΙ στὴν ΔΟΥ  Πτολεμαΐδος (ἀλλὰ κι ὅπου ἀλλοῦ!!!), ἐμεῖς πληρώνουμε κανονικὰ γιὰ νὰ λειτουργοῦν τὰ συνδικαλιστικά τους ὄργανα.
Δῆλα δὴ ἐμεῖς, ποὺ τόσα χρόνια, ἐκτρέφουμε κανονικότατα τεμπέληδες, βολεμένους καὶ στὴν πλειοψηφία τους …ἀριστεροτοποθετημένους δημοσίους ὑπαλλήλους, ἐν μέσῳ καταῤῥεύσεως, ἀπολύτου καταστροφῆς καὶ ἀποδομήσεως, ἐκτὸς τῆς λεηλασίας ποὺ ἀναγκαζόμαστε νὰ ὑποστοῦμε ἀπὸ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ ἁρπακτικὰ τοῦ πλανήτου, ἔχουμε καὶ τὶς μεγάλες ἐσωτερικές μας αἱμοῤῥαγίες.
Ἔχουμε δῆλα τὰ παιδιὰ τοῦ Τζᾶμπα…

Τζᾶμπα χῶρος συνελεύσεως καὶ ἐπὶ πλέον ἀμοιβόμενοι οἱ ἄθλιοι αὐτοὶ τύποι, ποὺ ὑποτίθεται, ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, θὰ …διδάξουν καὶ ἦθος στὰ παιδιά μας. Ποιό ἦθος; Τοῦ ἁρπακτικοῦ;
Ἀφῆστε δὲ ποὺ θὰ μᾶς …«σώσουν» μέσῳ τῶν κομματικῶν τους γραμμῶν!!! Αὐτό ποῦ τό βάζετε;;;
Τέτοια θρασύτης, ἀναισθησία καὶ ἐκμετάλλευσις ΟΥΔΕΠΟΤΕ!!!!

Στὸ μεταξύ, τὴν περασμένη ἑβδομάδα, βρέθηκα σὲ δημόσια ὑπηρεσία γιὰ κάποιαν ὑπόθεσίν μου.
Τρεῖς ὑπάλληλοι, δύο πολῖτες. Ἐγὼ καὶ μία ἀκόμη κυρία.
Στὴν προσπάθειά μου νὰ λάβῳ πληροφορίες, γιὰ τὸ ἐὰν ἤμουν στὸν σωστὸ χῶρο, ἀν τὶ ἀπαντήσεως, ὁ ὑπάλληλος, ποὺ τὰ …ἔξυνε τὰ …μαλλιά του, ἀπῂτησε νὰ πάρῳ πρῶτα …ἀριθμὸ προτεραιότητος. Ἀδυνατοῦσε βλέπετε νὰ διακόψῃ τὴν ἀπόλαυσιν τοῦ τσιγάρου του καὶ τοῦ καφέ του, γιὰ νὰ ἀπαντήσῃ, μονολεκτικῶς, μὲ ἔνα «ναί» ἤ μὲ ἕνα «ὄχι» ἄμεσα… Ἔπρεπε νὰ μὲ στείλῃ πίσω, νὰ πάρῳ τὸν ἀριθμό, νὰ περιμένῳ στὴν αἴθουσα ἀναμονῆς καὶ μετά, ὅταν αὐτὸς θὰ ἦταν ἄνετος νὰ μὲ δεχθῇ γιὰ νὰ μοῦ ἀπαντήσῃ μὲ τὸ «ναί» ἤ τὸ «ὄχι», θὰ μοῦ …ἔκανε τὴν μεγάλη τιμὴ νὰ ἀσχοληθῇ καὶ μαζύ μου!!!
Εἴπατε κάτι;

Αὐτὸ ἔχουμε… Τὸ γνωρίζουμε… Ἕνα μπορντέλο, ποὺ τώρα τελευταῖα, ἐντός του, ἱερόδουλες καὶ πελᾶτες, ἀπεκδύθησαν τῶν …τύπων καὶ ὁ καθεὶς …πηδᾶ ὅποιον κι ὅπως μπορῇ. Οὐσιαστικῶς αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔμεινε εἶναι μία ξεφτίλα ποὺ ἐπισήμως πλέον τὴν ὁρίζουν καὶ τὴν καθορίζουν τὰ σαπρόφυτα. (Ἤ, γιὰ νὰ τὸ λέμε ὀρθότερα, τὰ σκουλήκια τῆς ἀποδομήσεως. Μὰ ἄνευ ἀποδομήσεως ἐπαναδόμησις ΔΕΝ ἔρχεται!!!)
Κι ὅσοι ΔΕΝ θέλουν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν πατρίδα τους, διότι διατηροῦν ἴχνη συνειδήσεως, πληρώνουν πολὺ ἀκριβὰ τὸ τίμημα τῆς παραμονῆς, μὲ τὴν καθημερινὴ ἀπομείωσιν τῆς ἀξιοπρεπείας τους.

Τελικῶς, ἄν καὶ ΔΕΝ ἤθελα νὰ καταστραφῇ ὁλοσχερῶς ἡ χώρα, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ λεηλατηθῇ ἡ κοινὴ περιουσία τῶν Ἑλλήνων, οὔτε φυσικὰ καὶ νὰ χαριστῇ σὲ τοκογλύφους, πρὸ κειμένου νὰ κερδοσκοποῦν γιὰ μερικὲς ἀκόμη δεκαετίες εἰς βάρος μας, τώρα πιὰ ἀρχίζω νὰ ἀναθεωρῷ…
Βλέποντας τὴν κατάντια ποὺ ἔχουν μέσα στὰ κεφάλια τους, ἀν τὶ γιὰ μυαλό, ὅλα αὐτὰ τὰ βολεμένα δημοσιοϋπαλληλικὰ καθάρματα, καὶ συνειδητοποιῶντας πὼς ἀφ΄ ἑνὸς ἡ πλειοψηφία τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων εἶναι ἔτσι, ἀλλὰ καὶ πὼς ἡ πλειοψηφία τῶν συμπολιτῶν μας, ἀφ΄ ἑτέρου, ὅσο κυλᾶ ὁ καιρὸς λειτουργεῖ μὲ σημαία τὴν …«λογική» τοῦ «ὅ,τι ἀρπάξῃ ὁ κ@λος μας» καὶ τοῦ «ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου», ναί, τώρα πιά, ἀρχίζω νὰ πιστεύῳ πὼς πρέπει νὰ τελειώνουμε μὲ αὐτὸ τὸ μόρφωμα ποὺ λέγεται πλέον κι ἐπισήμως Ἑλλαδοκαφριστάν.
Λυπᾶμαι πολὺ γιὰ τοὺς ἐλαχίστους, δημοσίους ὑπαλλήλους καὶ μή, ποὺ συνειδητῶς ἐπιλέγουν νὰ ΜΗΝ εἶναι ἔτσι, ἀλλὰ ποὺ τελικῶς καὶ ὑποχρεώνονται νὰ ὑπομένουν τὴν σαπίλα καθημερινῶς, ἀλλὰ καὶ περισσότερο ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους θὰ ὑποστοῦν ὅλα τὰ δυσμενῆ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἰσοπεδώσεως…
Μὰ ναί, τώρα πιὰ πιστεύω πὼς πρέπει νὰ τελειώνουμε.

Κι ἀργήσαμε…Αὐτὸ τὸ κράτος πρέπει νὰ καταστραφῇ ἐπὶ τέλους (καὶ ὁλοσχερῶς)!!!3

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τὸ οἰκοδόμημα ἔχει λάθος θεμέλια, λάθος δόμησιν καὶ σάπια δομικὰ ἐπὶ μέρους στηρίγματα. Πρέπει νὰ καταῤῥεύσῃ γιὰ νὰ τελειώνουμε. Θὰ πονέσουμε ἀλλὰ ΠΡΕΠΕΙ νὰ τὸ ξαναπιάσουμε ὅλο ἀπὸ τὴν ἀρχή. Μᾶς ἀξίζει μία πραγματικὴ Ἐλλάδα κι ὄχι αὐτὸ τὸ σίχαμα, ποὺ ἐπάνω του γλεντοκοποῦν ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ σκουλήκια.

φωτογραφία

 

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply