Θυμήσου τὸ μέλλον…

Θυμήσου τὸ μέλλον...«Θυμήσου τὸ μέλλον» πρόσταξε ἡ ψυχὴ
«καὶ σήκωσε Ἐπανάσταση·»
αὐτὰ ἄκουσε κι ἔστρεψε τὸ βλέμμα
στὸ βάθος τοῦ ὀρίζοντα, ποὺ ἄστραφτε
κι ἔνοιωσε·

δὲν σίγησαν διὰ παντὸς
οἱ ἀκριβοθώρητες ὀρμές!
Κάτι ἄγνωστο ἔρχεται νὰ τὸν ἀνταμώσῃ
(τὸ ὀνόμασε ἐλπίδα)
κι ἔνοιωσε τὸ μοιραλόι τῆς βροχῆς
τραγουδιστὴ λαλιά
«στὰ χέρια μου εἶναι ὅλα», σκέφτηκε
«καὶ ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος».
Καὶ ταυτίστηκε μὲ τὴν μοίρα του
τὴν Ἀνθρώπινη
νὰ ἔχῃ τὸ λεύτερο νὰ διαλέξῃ

 νὰ εἶναι πρόθυμος νὰ πιστέψῃ
στὴν Ἀλήθεια
στὸν Ἔρωτα
στὴν Ζωή…

Χλόη
9/6/2014

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply