Πρέπει νὰ διαφθαροῦμε ΟΛΟΙ!!!

Πρέπει νὰ διαφθαροῦμε ΟΛΟΙ!!!Μετὰ τὴν ὁριστικὴ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου ( παρά)- παιδείας γιὰ τὴν ἀπόλυση τῆς καθηγήτριας, ποὺ ἐπιασε τὸν υἱὸ Σαμαρᾶ νὰ κλέβῃ σὲ ἐξετάσεις καὶ εἶχε τὸ …«θράσος» νὰ τοῦ πάρῃ τὴν κόλλα, ὅπως ὁ νόμος ὁρίζει, ἔχουν ἀντιληφθεὶ ἄκομα καὶ οἱ πέτρες πὼς γιὰ νὰ ἀξιολογηθοῦμε «σωστά», δηλαδὴ …θετικὰ, καὶ να μὴν χάσουμε τὴν δουλειά μας, τὸ …«ἠθικό» δίδαγμα εἶναι πὼς θὰ πρέπη νὰ γλείφουμε τὸν κάθε κατεργαράκο φυγόπονο μαθητή, ποὺ …τυγχάνει νὰ εἶναι υἱὸς ὑψηλοῦ κρατικοὺ στελέχους καὶ να κάνουμε καὶ τὰ στραβὰ μάτια,
…μὴν τυχὸν καὶ …«πληγώσουμε» τὸ παιδὶ καὶ μὲ ἐντολὴ «ἄνωθεν» ἀπολυθοῦμε!

Κι ὅταν ἐμεὶς εἴμαστε τοοοόσο «ἠθικοί» καὶ ἀναξιοκρατικοί, θὰ ἔχουμε μιὰ θέση στὸν μπ@@λο, ποὺ τὸν ἀποκαλλοῦν παιδεία, ὥστε νὰ διδάσκουμε στὰ ἄλλα παιδιά, ποὺ δὲν ἔχουν μπάρμπα στὴν Κορώνη, πὼς τὰ πάντα στὴν Ἑλλάδα κινοῦνται ἀπὸ ἀναξιοκρατία καὶ ἀνισότητα, ἀνάλογα μὲ τὰ μέσα ποὺ διαθέτει κάποιος καὶ τὸ πόσους κ@λους σφουγγίζει .

Ἔτσι, θὰ καταφέρουμε νὰ διαφθείρουμε ὅλους τοὺς μαθητές, μαθαίνοντάς τους πὼς μόνον γιὰ τὴν πάρτη τους καὶ πατῶντας ἐπὶ πτωμάτων θὰ …«προοδεύσουν»!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Πρέπει νὰ διαφθαροῦμε ΟΛΟΙ!!!

Leave a Reply