Ἐὰν ἀναπροσαρμοστοῦν οἱ ἀντικειμενικὲς ἀξίες…

Ἐὰν ἀναπροσαρμοστοῦν οἱ ἀντικειμενικὲς ἀξίες...Ἐὰν ἡ (ὑποτιθεμένη) κυβέρνηση ὑπακούσει στὴν ἐντολὴ τοῦ Σ.Τ.Ε. καὶ ἀναπροσαρμόσει τὶς ἀντικειμενικὲς ἀξίες, θὰ γίνουν τὰ ἑξῆς ὀλίγα :

  1. Τὰ stress tests τῶν τραπεζῶν θὰ φύγουν ἀπὸ τὸ παράθυρο!
  2. Οἱ ζημιὲς τῶν τραπεζῶν θὰ εἶναι τεράστιες, διότι θὰ ἐπιβάλλεται νὰ ἀναπροσαρμόσουν, στά δικά τους «βιβλία» τὶς ἴδιες ἀξίες, ὁπότε, θὰ βρεθοῦν ὑπερεκτεθειμένες.
  3. Θὰ ὑπάρξει μειώση στὴν φορολογία ἀκινήτων.
  4. Ἐτοιμαστεῖτε γιὰ νέο πακέτο στηρίξεως τῶν τραπεζῶν.

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply