Ἡ γενιὰ τοῦ ἀ-τεχνείου

Ἡ γενιὰ τοῦ ἀ-τεχνείουἩ «γενιὰ τοῦ Πολυτεχνείου» – ἀ-τεχνείου (μιᾶς καὶ ἔμειναν ἀγράμματοι) ἐξαργυρώνει τὸν «ἡρωισμὸ» τῆς μιᾶς στιγμῆς ἐπὶ τέσσερεις δεκαετίες.

Τὸ παπανδρεϊκὸ καθεστὼς τῶν σαράντα ἐτῶν καὶ ἡ ἀμάθειὰ τους μᾶς ὁδήγησε ὡς ἐδῶ.
Τώρα, πληρώνουμε τὶς συνέπειες τῶν ἰδιοτελῶν πειραματισμῶν τῆς  «γεννιᾶς»τοῦ Πολυτεχνείου (ἀ-τεχνείου), ἡ ὁποία ξεπούλησε καὶ συνεχίζει νὰ ξεπουλάῃ τοὺς κόπους καὶ τὶς θυσίες τῶν δύο προηγουμένων γενεῶν καὶ ἔμεινε ἐφιαλτικὰ ἀγράμματη.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply