Ὅταν …μιλᾷ ἡ Φύσις!

Κάτι τέτοιες εἰκόνες κατισχύσεως τῆς παρθένου -καὶ ὀργιώδους- φύσεως ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνου προσωρινότητος καὶ ματαιοδοξίας πάντοτε μοῦ προκαλοῦσαν δέος, μὰ καὶ συνάμα εὕρισκα σ᾿ αὐτὲς ἕναν περίεργο ρομαντισμό…

 The Old Piano Tree, California

Trees Winning Against Concrete In Hong KongAbandoned Inner City Railway In Paris

 Bicycle Eaten by A Tree On Vashon Island, Washington

Abandoned Shopping Mall Taken Over By Fish In Bangkok

Old Abandoned Mill In Sorrento, ItalyAbandoned Ferris WheelVintage Automobile Graveyard, BelgiumAbandoned Mining Town, NamibiaAbandoned 160-Year-Old Railway In Paris102-Year-Old Abandoned Ship In Sydney, AustraliaTree Roots Overcoming Brick Sidewalk Abandoned Mansion Near Kilgarvan, IrelandAbandoned Train Station In Abkhazia, GeorgiaI.M. Cooling Tower, BelgiumAbandoned Fishermen’s Town In Kamchatka, RussiaAngkor, Cambodia Abandoned Hotel RoomThe Radioactive Ghost City Of Pripyat, Ukraine

21 Photos Of Nature Winning The Battle Against Civilization

Φειδίας Μπουρλᾶς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply