Καμμία ἐλπίδα…

ΚΑΜΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ…

Σκηνοθεσία και θέατρο παντού. Καμμία ἐλπίδα...

Το σύστημα δοκιμάζει τις δυνατότητες αντίληψης του κοσμάκη.
Καμμία ελπίδα…

Σίγμα

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply