Ὁ Ἕλλην.

Ὁ ἝλληνἩ λέξις, ὁ ὅρος, «Ἕλλην» εἶναι σὰν τὴν λέξι «χρυσός».
Δὲν ἐπιδέχεται κανέναν ἐπιθετικὸ προσδιορισμὸ καὶ ἐννοεῖ αὐτὸ ποὺ λέει ἡ λέξις.
Ὅποιος προσπαθήσῃ νὰ βάλῃ ὁποιοδήποτε ἐπίθετο στὴν λέξι «χρυσός» εἶναι ἀδαὴς περὶ μετάλλων, ἤ ἀπατεών.

Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν λέξι Ἕλλην.
Ἤ εἶσαι ἤ δὲν εἶσαι.

Ἰκτίνος Κωνσταντῖνος Σταθόπουλος

φωτογραφία

 

(Visited 449 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ὁ Ἕλλην.

Leave a Reply