Κάλπικες ἀλήθειες.

Κάλπικες ἀλήθειες.Ἡ δυσκολοτέρα ἀπόφασις ποὺ καλούμεθα νὰ λάβουμε ἀφορᾶ στὸ πῶς θὰ ἀντιμετωπίζουμε τὴν ζωή μας καὶ τὸ αὔριο.
Γιὰ ὅσον καιρὸ ἀκόμη ἐπιλέγουμε νὰ ἀνεχόμεθα καὶ νὰ ὑπομένουμε τὴν δυναστεία τοῦ ψέμματος, γιὰ τόσο, κι ἄλλον τόσο, θὰ διατηρεῖται ἡ σκλαβιά μας.

Δὲν ἔχει σημασία τὸ ποιὸ ψέμμα, ἤ τὸ ποιὰ ψέμματα, ἐπιλέγουμε νὰ ἀποδεκτοῦμε ὡς ἀλήθειες. Οὔτε ἔχει σημασία τὸ ἐὰν θὰ μπορέσουμε νὰ ἀποκοποῦμε ἀπὸ αὐτὰ …κάποτε καὶ βιαίως!!!
Αὐτὸ ποὺ μετρᾶ κι ἀξίζει καὶ χρειαζόμεθα εἶναι τὸ ἐὰν θέλουμε πράγματι νὰ ἀποκοποῦμε ἀπὸ κάθε εἴδους ψέμμα…
Τὸ ἐὰν θέλουμε νὰ στολίζουμε τὶς κάλπικες ἀλήθειες μας μὲ ἕνα σωρὸ φτιασίδια, πρὸ κειμένου νὰ μποροῦμε νὰ ἀναβάλουμε τὴν κάθε μας ἀπόφασιν, εἶναι μία ἀκόμη πιὸ δύσκολη περίοδος, ποὺ πρέπει μόνοι μας νὰ ξεπεράσουμε. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς θὰ συμβῆ.
Γιατί νά μήν ἐπιλέξουμε ἐμεῖς τήν στιγμή;;

Αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι τὸ ἐὰν θέλουμε πραγματικὰ νὰ ζήσουμε μίαν ζωὴ ἀληθινή, ἤ ὄχι.
Διότι ἡ ἀναζήτησις τῆς ἀληθείας ὁδηγεῖ σὲ μία πραγματικὴ ζωή. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι γιὰ …ὑποκατάστατα!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 34 times, 1 visits today)
Leave a Reply