Τὰ εὐφυῆ παιδιὰ καὶ ὁ φασισμός.

Τὰ εὐφυῆ παιδιὰ καὶ ὁ φασισμός.Μία γνωστή μου καθηγήτρια Γυμνασίου μοῦ εἶπε τὴν ἐξῆς ἱστορία:

Ἐγένετο σεμινάριο γιὰ τὴν εὐφυΐα τῶν παιδιῶν καὶ ὁ διδάσκων, καθηγητὴς Πανεπιστημίου, ὁμιλοῦσε σχετικῶς μὲ τὰ σχολεῖα διὰ ὁλιγόνοα παιδιά.
Ἡ καθηγήτρια τὸν ἐρώτησε: διατί δέν ἔχομε ἀντιστοίχως σχολεῖα διά τούς εὐφυεῖς, ἀλλά καί τά δύο – τρία πρότυπα, ποὺ εἰσήρχοντο τὰ παιδιὰ μὲ ἐξετάσεις, κατηργήθησαν;

Ὁ κύριος καθηγητὴς ἀπήντησε, ἐμφανῶς ἐνοχλημένος:
«Μὴν τὸ ξαναπῇς αὐτό! Αὐτὰ τὰ ἔκαναν οἱ φασίστες!!!»

Κατόπιν ἀνέλυσε ὅτι τώρα ἡ παιδαγωγικὴ ἐπιστήμη θεωρεῖ τὴν εὐφυΐα νόσο καὶ ἔχει ἀναπτύξει μεθόδους νὰ περιορίζῃ τὴν εὐφυΐα τοῦ ἔξυπντου παιδιοῦ, π.χ. τοῦ ἐπιβάλουν νὰ παίζῃ παιχνίδια μικροτέρας ἡλικίας!!!

————

Τὸ σκέφθηκα τὸ ζήτημα καὶ ναί, δικαιολογῶ τὸν κύριο καθηγητή. Ναι, εὔστοχος ἡ ἀπάντησίς του!!!
Ἀληθῶς…
ΜΟΝΟΝ ὁ φασισμὸς θέλει κοινωνία εὐφυῶν ἀνθρώπων. Ὁ μεταπολεμικὸς κόσμος θέλει-παράγει συστηματικῶς ἀνιμάλια!!!

Παναγιώτης Μαρίνης

φωτογραφία

 

 

(Visited 59 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Τὰ εὐφυῆ παιδιὰ καὶ ὁ φασισμός.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὰ εὐφυῆ παιδιὰ καὶ ὁ φασισμός. - newsOK

Leave a Reply