Ἡ δύναμις τῆς ταὐτότητος.

Ἡ δύναμις τῆς ταὐτότητος.Ἡ μεγαλύτερη δύναμις στὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα εἶναι ἡ ἀνάγκη νὰ μείνῃ κάποιος πιστὸς στὴν εἰκόνα μὲ τὴν ὁποία ἔχει προσδιορίσει τὸν ἑαυτό του.
Ἂν πῇς λοιπὸν εἶμαι….. ἔχεις δίκιο, αὐτὸ θὰ εἶσαι.
Τὸ κάθε εἶμαι εἶναι μιὰ ἐντολὴ στὸ νευρικό μας σύστημα.

Ὅλες οἱ ἐπιθυμίες καὶ οἱ συμπεριφορὲς πηγάζουν ἀπὸ τὴν εἰκόνα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας.
Καὶ παρόλο ποὺ οἱ πεποιθήσεις ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας, μᾶς δίνουν ἕνα συναίσθημα σιγουριᾶς καὶ βεβαιότητας δὲν σημαίνει ὅτι αὐτὲς οἱ πεποιθήσεις εἶναι ἀληθινές.
Πολλὲς εἶναι τόσο περιοριστικὲς ποὺ στρέφονται ἐναντίον μας.
Ἡ κάθε περιοριστικὴ πεποίθηση δὲν ἔχει ἄλλη δύναμη πέρα ἀπὸ αὐτὴν ποὺ τῆς δίνουμε ἐμεῖς, εἶναι μιὰ ψευδαίσθηση, ποὺ μπορεῖ νὰ σπείρῃ τὸν ὄλεθρο μέσα στὴν συνειδητότητά μας καὶ νὰ μᾶς γεμίσῃ αὐτοαμφισβήτηση, πόνο καὶ φόβο ἀλλὰ κυρίως νὰ μᾶς ἀπομακρύνῃ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ  ἀληθινὰ εἴμαστε.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 42 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἡ δύναμις τῆς ταὐτότητος.

Leave a Reply