Τὰ δεκάχρονα ἄς βιάζονται ἀλλὰ νὰ ΜΗΝ …ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ!!!

Ἀντικαπνιστῶν συνέχεια. Τὰ δεκάχρονα ἄς βιάζονται ἀλλὰ νὰ ΜΗΝ ...ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ!!!

Αὐτὴ ἐδῶ εἶναι ἡ ἴδια φανατικὴ ἀντικαπνίστρια ψυχοπαθὴς ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ …προστατεύσῃ τὰ παιδάκια ἀπὸ τὴν ἀνύπαρκτη ἐπίδραση τοῦ …«παθητικοῦ καπνίσματος»!
Ἐπίσης ἔκανε ἐκστρατεῖες γιὰ την…νομιμοποίηση τοῦ σὲξ μὲ 10χρονα!

Ἀντικαπνιστὲς = παράφρονες.

Φρούριον

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply