Καλὸν μῆνα Δεκέμβριο νὰ ἔχουμε.

Καλὸν μῆνα Δεκέμβριο νὰ ἔχουμε.Καλὸ καὶ …ζεστό.
Διότι ἔτσι ὅπως κατήντησε ἡ οἰκονομία τῆς Εὐρώπης, τὸ μόνον ποὺ ΔΕΝ θὰ ἔχουμε, γιὰ πολλὰ χρόνια, εἶναι …ζέστη!

Ἀλλὰ ἄς μὴν ἀσχολούμεθα μὲ αὐτὰ σήμερα.
Νέος μῆνας. Νέες ἰδέες… Νέες ὀνειροδομήσεις.
Δὲν εἶναι δύσκολο, γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ βλέπουν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ …ψηλά, νὰ δοῦν καὶ τὰ ὄμορφα τοῦ Δεκεμβρίου.
Διότι ὁ Δεκέμβριος, ἐκτὸς ἀπὸ πρῶτος χειμερινὸς μῆνας εἶναι καὶ αὐτὸς ὁ μῆνας ποὺ μετὰ τὸ δεύτερο δεκαήμερό του, ἀλλάζει ἡ τροπὴ τοῦ ἡλίου καὶ ἡ ἡμέρα μας ξεκινᾶ καὶ πάλι νὰ μεγαλώνῃ. Ὅλες οἱ ἀρχαῖες θρησκεῖες τιμοῦσαν αὐτὴν τὴν τροπή, διότι οὐσιαστικῶς σηματοδοτεῖ τὸν ἐρχομὸ τῆς νέας ζωῆς μέσῳ τῆς Ἀνοίξεως ποὺ ἀκολουθεῖ.
Ὅλοι οἱ σπόροι, ποὺ ἐτούτην τὴν ἐποχὴ ἔχουν ἤδη φυτευθεῖ, στὸ ζεστὸ χῶμα, μετὰ τὸ πέρας τοῦ Δεκεμβρίου, σιγὰ σιγὰ ἀρχίζουν νὰ βλασταίνουν γιὰ νὰ δόσουν καρποὺς καὶ σπόρους καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ ὁ πλανήτης ἐδῶ καὶ δισεκατομμύρια χρόνια ἐπαναλαμβάνει κάθε τέτοιαν ἐποχὴ μὲ ἀπόλυτη συνέπεια.

Καλὸν μῆνα λοιπὸν νὰ ἔχουμε. Μὲ ὑγεία, ὑπέροχες στιγμὲς καὶ εἰλικρινεῖς σχέσεις.
Καὶ εἶθε αὐτὸς ὁ Δεκέμβριος νὰ εἶναι αὐτὸς ὁ μῆνας ποὺ θὰ δόσῃ στοὺς σπόρους τῆς Λευτεριᾶς τὴν κατάλληλη θερμότητα πρὸ κειμένου νὰ βλαστήσουν.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply