Τὸ ΙΔΙΟ διεθνὲς λόμπυ τῆς Πολιτικῆς Ὀρθοβλακείας

Τὸ ΙΔΙΟ διεθνὲς λόμπυ τῆς Πολιτικῆς ὈρθοβλακείαςἼσως δὲν ἔχει γίνει καλῶς ἀντιληπτὸ ἀκόμη ὅτι μαριονέττες ὅπως ὁ Ἐρντογάν, εἶναι μέλη τοῦ ΙΔΙΟΥ διεθνοῦς λόμπυ τῆς Πολιτικῆς Ὀρθοβλακείας, τῆς καπνοαπαγορεύσεως καὶ ποτοαπαγορεύσεως καὶ τῆς διώξεως τῆς Τέχνης διὰ τῆς ἀντικαταστάσεως μὲ τὴν ἄνευ μορφῶν μοντέρνα κακοτεχνία (ποὺ ΔΕΝ σκανδαλίζει τοὺς ἁπανταχοῦ πουριτανοὺς δύσεως καὶ ἰσλάμ, καὶ εἶναι σύμφωνη μὲ τὸ μῖσος κατὰ τῶν ἀπεικονίσεων τῶν μορφῶν).

Αὐτὸ τὸ λόμπυ περισσότερο ἀπὸ κάθε τὶ ἐπιδίδεται σὲ πλάγιες καὶ ἀἠθεις ἐπιθέσεις κατὰ τῶν γυναικῶν, φορῶντας κάθε φορὰ τὸ προσωπεῖο τοῦ μισογυνιστικοῦ «φεμινισμοῦ» ἢ τοῦ μισογυνιστικοῦ «ἀντιφεμινισμοῦ» ἀναλόγως μὲ τὸ τὶ βολεύει.

Στὴν παραπάνω φωτογραφία βλέπουμε:
ἀριστερά: τὸ ἐγκεκριμένο πολιτικῶς ὀρθὸ ἔνδυμα γιὰ ἐπιστήμονες
δεξιά: τὴν ἐγκεκριμένη πολιτικῶς ὀρθὴ ἀμφίεση γυναικῶν.

Φρούριον

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply