Μπόρα εἶναι…

ÔÑÉÊÁËÁ - ÊÁËÏÊÁÉÑÉÍÇ ÊÁÔÁÉÃÉÄÁ (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)Καὶ θὰ περάση.
Θὰ βρέξη, θὰ πέσουν κεραυνοί, θὰ χαθοῦν κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς μέσα στὰ νερά…
Μὰ εἶναι κι αὐτὴ μία μπόρα, σὰν τόσες καὶ τόσες ἄλλες, καὶ θὰ περάση.

Μόνον ποὺ νά…
Αὐτὴ ἡ μπόρα εἶναι πιὸ βαρειὰ ἀπὸ ἄλλες, προηγούμενες.
Εἶναι βλέπετε ποὺ ὅλες τὶς προηγούμενες τὶς πέρναμε κάπως ἀφήφιστα… Δὲν τοὺς δίδαμε σημασία.
Καὶ μάθαμε νὰ ἀποφεύγουμε τὴν ἔκθεσιν στὶς δύσκολες συνθῆκες τῆς Φύσεως.
Κλειστήκαμε στὴ ἀσφάλεια τῶν διαμερισμάτων μας καὶ ξεχάσαμε τοὺς κανόνες ἐπιβιώσεως.

Δὲν πειράζει.
Μπόρα εἶναι κι αὐτή. Σὰν πολλὲς ἄλλες τοῦ παρελθόντος, ἄγνωστες σὲ ἐμᾶς.
Ἰσχυρή, καθοριστική, μὰ κυρίως κάτι περαστικό.
Θὰ περάση κάποιαν στιγμή… Κι ἐμεῖς θὰ εἴμαστε πιὸ καθαροί… Πιὸ ἀληθινοί…
Πιὸ ἀνθρώπινοι…
Μὰ τὸ σημαντικότερον εἶναι πὼς θὰ εἴμαστε πιὸ δυνατοί… Πιὸ κοντά στὴν Φύσιν μας…
Πιὸ ἀποφασισμένοι νὰ κερδίσουμε τὸ δικαίωμα στὴν ζωή.

Μπόρα εἶναι κι αὐτή.
Δύσκολη ἡ ἐπιβίωσις μέσα σὲ μία τέτοια καταιγίδα, μὰ καὶ πάλι ἡ Ἀνάγκη θὰ μᾶς ὁδηγήση στὸ νὰ βροῦμε τρόπο νὰ ἐπιτύχουμε τὴν ἀναστροφὴ τῶν δεδομένων.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply