Οἱ συνεργαζόμενες μὲ τοὺς ναζὶ τράπεζες…

Οἱ συνεργαζόμενες μὲ τοὺς ναζὶ τράπεζες...371 ἐλβετικὲς τράπεζες κατηγοροῦνται γιὰ συνεργασία μὲ τοὺς Ναζὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Τὴν βάσιμη αὐτὴ ὑπόψια τὴν ἐποχὴ ἐκείνη εἶχε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς Ἀμερικὴς Henry Morgenthau, ὁ ὁποῖος ἄρχισε νὰ ἐρευνᾷ τὴν συνεργασία αὐτή. Ἀνακάλυψε ὅτι οἱ Ἐλβετοὶ δὲν ἤταν οἱ μόνοι. Τὰ ἀρχεῖα του ἀποκαλύπτουν ὅτι τόσο Βρετανοὶ ὄσο καὶ Ἀμερικανοὶ τραπεζίτες συνέχισαν τὶς δοσοληψίες μὲ τὸν Χίτλερ, ἀκόμα καὶ ὅταν ἡ Γερμανία εἶχε εἰσβάλλη στὴν Εὐρώπη καὶ βομβάρδιζε τὸ Λονδίνο.

Τὸ ντοκιμαντὲρ Banking with Hitler δείχνει λεπτομερῶς τὸν ῥόλο στὸν πόλεμο ποὺ διαδραματίζει ἡ ἀγγλο-γερμανικὴ τραπεζικὴ κλίκα. Βασικὰ μέλη τῆς Τραπέζας τῆς Ἀγγλίας μαζὶ μὲ τοὺς Γερμανοὺς ὁμολόγους τοὺς καθιέρωσαν τὴν BIS (Bank of International Settlement), τὴν Τράπεζα Διεθνὼν Διακανονισμῶν, ἡ ὁποία ξέπλενε τὸν κλεμμένο χρυσὸ τῆς Εὐρώπης.
Στὸ συμβούλιό της ἤταν βασικοὶ Ναζί, ὅπως ὁ Walther Funk καὶ Hjalamar Schact.

Ὁ πρόεδρος τῆς BIS ἤταν ἔνας Ἀμερικανός, ὁ Thomas McKittrick, μὲ κοινωνικὲς ἐπάφες μὲ τοὺς κορυφαίους Ναζί. Δὲν ἤταν ὅμως μόνο ἡ BIS, ἀλλὰ καὶ ἄλλες συμμαχικὲς τράπεζες ποὺ συνεργάστηκαν χέρι-χέρι μὲ τοὺς Ναζί. Μία ἀπό τὶς μεγαλύτερες ἀμερικανικὲς τράπεζες διατηροῦσε ὑποκατάστημα στὸ κατεχώμενο Παρίσι καί, μὲ πλήρη γνώση τῶν διαχειριστῶν της στὶς ΗΠΑ, πάγωσε τοὺς λογαριασμοὺς τῶν Γάλλων Ἑβραίων. Στερούμενοι χρημάτων γιὰ νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν Γαλλία, πολλοὶ κατέληξαν στὰ στρατόπεδα θανάτου.

Ὅταν ὁ Πρόεδρος Roosevelt πέθανε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1945, ὁ Morgenthau θὰ χάση τὸν προστάτη του καὶ ἡ σταυροφορία του ἐναντίον τῶν τραπεζῶν φτάνει στὸ τέλος της.
Οἱ ἄνδρες τοῦ τμήματός του κατηγοροῦνται ὅτι εἶναι κομμουνιστὲς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐποχῆς McCarthy.

Ἀλέξανδρος

(Visited 37 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ συνεργαζόμενες μὲ τοὺς ναζὶ τράπεζες…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ συνεργαζόμενες μὲ τοὺς ναζὶ τράπεζες…TEΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | TEΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Leave a Reply