Ὀρφεὺς καὶ Θρᾷξ. Κωδωνόσχημος κρατῆρας!

Ὁ Ὀρφεὺς παίζει τὴν λύρα του γιὰ ἕναν Θρᾶκα

Ὁ Ὀρφεὺς παίζει τὴν λύρα του γιὰ ἕναν Θρᾶκα

 

     Ἀττικὸς, ἐρυθρόμορφος, κωδωνόσχημος κρατῆρας, ἀπὸ τερακότα, περίπου 440 π.Χ. Ὕψος 29.49 ἑκ.. Μητροπολιτικὸ Μουσεῖο Τέχνης τῆς Ν. Ὑόρκης

     Μία σκηνὴ ἀπὸ τὸν μύθο τοῦ Ὀρφέως ἀπεικονίζεται σὲ αὐτὸν τὸν κωδωνόσχημο κρατῆρα, ποὺ ἡ χρήση του ἦταν γιὰ τὴν ἀνάμειξη τοῦ κρασιοῦ. Ὁ μυθικὸς μουσικὸς ἀπὸ τὴν Θράκη, στολισμένος μὲ ἕνα δάφνινο στεφάνι, κάθεται ἐπάνω σὲ ἕναν βράχο καὶ παίζει τὴν λύρα του. Εἶναι ἐντελῶς ἀπορροφημένος στὸν ἦχο τῆς μουσικῆς ἀδιαφορῶντας γιὰ τοὺς ἀκροατές του. Μπροστά του, βρίσκεται ἕνας Θρᾶξ, ὁ ὁποῖος φοράει τὴν χαρακτηριστικὴ τοπικὴ ἐνδυμασία. Μία γυναίκα ἀπὸ τὴν Θράκη πλησιάζει κρατῶντας στὸ ἀριστερό της χέρι, ἕνα δρεπάνι.

Θράκη

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply