Τὰ βάρη μας…

Τὰ βάρη μας...Ἡ μεγάλη σύγχυσις τῆς ἐποχῆς μας ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν ἀνάγκη, ποὺ πηγάζει πλέον ἀπὸ ὅλο καὶ περισσοτέρους συνανθρώπους μας, καὶ ἀφορᾶ στὴν ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ζωῆς μας. Ὅλοις μας ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὅσα αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἔχουμε δὲν μᾶς ἐκφράζουν. Τὸ πῶς θὰ ἀναζητήση ὅμως κάποιος τὶς δικές του ἀνάγκες ἔχει νὰ κάνῃ μὲ πολλὲς παραμέτρους, ποὺ σίγουρα εἶναι πάντα ὑποκειμενικές.
Κι ἄλλος τραβᾶ πρὸς Ἀνατολή, ἄλλος πρὸς Δύσιν, ἄλλος πρὸς Βορρᾶ…
Κι ὅλοι χάνονται μεταξύ τους, κτίζουν δικούς τους κόσμους, συνήθως περιπλανῶνται ἀδίκως καὶ ἀτυχῶς, γιὰ νὰ ἀπογοητευθοῦν συντόμως καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν πεπατημένη τους. Διότι αὐτὸ ποὺ ΔΕΝ θέλουμε νὰ κατανοήσουμε εἶναι πὼς γιὰ νὰ πᾶμε ὁπουδήποτε πρέπει πρῶτα νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ φορτία. Πρέπει νὰ ἀδειάσουμε ἀπὸ προκαταλήψεις, νὰ κόψουμε τὰ δεσμά μας καὶ νὰ ἐλευθερώσουμε τὴν σκέψιν μας…
Μὲ βαρίδια ΔΕΝ μποροῦμε νὰ πορευθοῦμε παρὰ μόνον γιὰ ἐλάχιστα μέτρα. Ὁ κόπος θὰ μᾶς ἐξουθενώση καὶ θὰ μᾶς ἀναγκάση νὰ σταματήσουμε.
Πρῶτα λοιπὸν ἀπαλλασσόμεθα ἀπὸ τὰ βάρη μας, ποὺ εἶναι πάρα πάρα πολλά, καὶ μετὰ ξεκινᾶμε.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 109 times, 1 visits today)
Leave a Reply