Κῦττα ψηλά…

Κῦττα ψηλά...Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι περπατοῦν γρήγορα καὶ ἔχουν τὰ μάτια τους στραμμένα στὸ πεζοδρόμιο ἤ τὸ πολὺ πολὺ στὰ ῥοῦχα καὶ στα πρόσωπα τῶν περαστικῶν.
Σηκῶστε τὰ κεφάλια σας ἀγαπημένοι μου φίλοι.
Ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ οὐρανοῦ μπορεῖ κάποιος παντοῦ νὰ τὸ δῇ.
Δὲν χρειάζεται κἄν νὰ εἶναι γαλάζιος, γιατὶ μὲ τὸν ἕναν ἤ τὸν ἄλλο τρόπο τὸ φῶς τοῦ ἡλίου πάντοτε καταφέρνει νὰ μᾶς κάνῃ νὰ τὸ αἰσθανθοῦμε.
Συνηθίστε τὸν ἑαυτό σας γιὰ μερικὰ λεπτὰ κάθε ἡμέρα νὰ κυττᾶ τὸν οὐρανὸ καὶ ξαφνικὰ θὰ ἀποκτήσετε συνείδηση τοῦ ἀέρα γύρω σᾶς, τῆς μυρωδιᾶς τῆς πρωϊνῆς φρεσκάδας καὶ μιὰ αὔρα αἰσιοδοξίας θὰ ἀρχίση νὰ σᾶς τυλίγῃ.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 75 times, 1 visits today)
Leave a Reply