Δημόσιοι ἤ Κρατικοί ὑπάλληλοι;

Δημόσιοι ἤ Κρατικοί ὑπάλληλοι;Τὴν ἐρώτησιν μοῦ ἀπηύθηνε φίλος, πρὸ ἡμερῶν.
Βιάστηκα νὰ ἀπαντήσῳ «Δημόσιοι ὑπάλληλοι» κι ἔσπευσε νὰ μὲ διορθώσῃ. Καὶ εἶχε δίκαιον. Πρόκειται μόνον γιὰ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ὑπαλλήλους.

Πρόσωπα ποὺ θὰ μποροῦσαν ἀκόμη καὶ νὰ …σκοτώσουν, γιὰ νὰ διατηρήσουν τὴν ὅποιαν θέσιν τους.
Πρόσωπα ποὺ …φωνάζουν τόσο …ψιθυριστά, ὅσο γιὰ νὰ ΜΗΝ ἐνοχλήσουν τὰ φερόμενα ὡς …ἀφεντικά τους. (Προσέξτε τὸν ῥυθμὸ τῶν ἀπεργιῶν, τὸ πόσο κρατοῦν καὶ τὸ ποιοὶ τὸ καθορίζουν αὐτό!!!)
Πρόσωπα ποὺ ΜΙΣΟΥΝ τὸ Κράτος ἀλλὰ ποὺ ΔΕΝ θὰ τολμοῦσαν ποτὲ νὰ τὸ πολεμήσουν, διότι ξέρουν περὶ τίνος πρόκειται.
Πρόσωπα ποὺ «φίλησαν κατουρημένες ποδιές» γιὰ νὰ καταλάβουν τὴν θεσούλα τους καὶ ποὺ ΟΥΔΕΠΟΤΕ συνειδητοποίησαν πὼς αὐτὴ ἡ θέσις πληρώνεται ἀπὸ τὸ Δημόσιον Ταμεῖον, ποὺ καταχρηστικῶς διαχειρίζεται τὸ Κράτος.
Πρόσωπα ποὺ δὲν διαθέτουν τὴν ἐλαχίστη συνείδησιν καὶ εἶναι πανέτοιμα νὰ καταστρέψουν, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ΔΗΜΟΣΙΑ περιουσία, ἄν καὶ ἀκριβῶς λόγῳ τῶν ἀντιλήψεών τους (;;;) ἀδυνατοῦν νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς καταστρέφουν ΚΑΙ δική τους περιουσία.

Τὸ μοναδικὸν ἐρώτημα ποὺ ὀφείλουμε νὰ θέτουμε στοὺς ἑαυτούς μας, ἀναφορικῶς μὲ τὸ θέμα, εἶναι τὸ γιὰ ποιὸν ἐργάζονται. Ποιὸν ἐξυπηρετοῦν. Ποιὸν θὰ ὑπηρετήσουν ὑπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες.

Φίλοι μου….
Τελικῶς ΔΕΝ ἔχουμε Δημόσιον.
Ἔχουμε ἕνα σκέτο κράτος ποὺ ἀναλόγως τῶν ὀρέξεών του μᾶς σκίζει πολύ, πάρα πολύ ἤ …λίγο.
Ἄλλως τέ, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ὁ Κράτος καὶ ὁ Βίας ἦσαν πασίγνωστοι. Ἦσαν οἱ ἀπεσταλμένοι …«μπράβοι» τοῦ Διὸς στὸν Καύκασο, πρὸ κειμένου νὰ δέσουν (ἀπολύτως χαιρέκακα) τὸν Προμηθέα στὸν μαρτυρικό του βραχο.
Ἀλήθεια, τί ἀκριβῶς ἄλλαξε ἀπό τότε;

Ἄς ἐπανέλθουμε ὅμως στὸ θέμα μας.
Ὁ Κράτος, ἤ πιὸ …νεοελληνικά, τὸ κράτος, εἶναι ἕνας μηχανισμὸς ἐξουσίας ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸν Βία (ἤ τὴν βία στὴν καθομιλουμένη μας) γιὰ νὰ διατηρῇ τὴν ἐξουσία του στὸ ἀκέραιον, καθιστῶντας ἐμᾶς ὅλο καὶ πιὸ ὑποτελεῖς.
Ὅλοι οἱ Κρατικοὶ ὑπάλληλοι ὑπηρετοῦν πιστότατα αὐτὸν τὸν μηχανισμὸ βίας, δίχως ἀντιῤῥήσεις ἤ ἐνστάσεις.
Μήπως εἴδαμε κάποιον ἐφοριακό νά ἀρνεῖται νά προβῇ σέ κατασχέσεις περιουσιακῶν στοιχείων, κινητῶν ἤ ἀκινήτων;
Κάποιον ἀστυνομικό πού νά ἀρνεῖται νά ἀσκήσῃ βία κατά πολιτῶν, ἀκόμη κι ἐάν αὐτοί εἶναι τά ἀδέλφια του ἤ οἱ γονεῖς του;
Κάποιον δικαστικό πού νά ἀρνεῖται νά ἐφαρμόσῃ τά νομομαγειρέματα τῶν κουδουνισμένων;
Μήπως εἴδατε κάποιον ὑπάλληλον ὑπουργείου νά μήν ἀξιώνῃ ἀπό τούς πολῖτες, συνήθως βιαίως, κάτι ἀπό τίς παράνομες ἀπαιτήσεις τοῦ κράτους;
Μήπως κάποιον ἰατρό νά ἀνοίγῃ διάπλατα τίς πόρτες τῶν νοσοκομείων γιά νά νοσηλευθοῦν ΔΩΡΕΑΝ οἱ ἀνασφάλιστοι καί οἱ ἄστεγοι;
Ἤ μήπως εἴδατε κάποιον ὑπάλληλο τῆς ΔΕΗ νά μήν κόβῃ τό ῥεῦμα στόν φουκαρᾶ ἄνεργο;
Μήπως εἴδατε κάποιον ὑπάλληλον Ἑταιρειῶν ὑδρεύσεως νά μήν κόβῃ τό νερό;
Ἤ μήπως εἴδατε κάποιον ὀργανισμό νά μεριμνᾷ γιά τούς ἀστέγους, τούς ὁποίους κατέστησε ἀστέγους ἐπίσης τό Κράτος;
Μήπως εἴδατε κάποιον* τέλος πάντων, ἀπὸ ὁποιονδήποτε τομέα τοῦ Κρατικοῦ μηχανισμοῦ, νά ὑπηρετῇ πράγματι τόν Ἕλληνα; Ἕναν δάσκαλο; Ἕναν καθηγητή; Ἕναν φύλακα Μουσείου;

Τὸ Κράτος, ἤ ὀρθότερα, ὁ Κράτος, μαζὺ μὲ τὸν Βία, ἀκόμη μᾶς ἐξουσιάζουν, μᾶς καταδυναστεύουν καὶ μᾶς γενοκτονοῦν, παρανόμως, ἀντισυνταγματικῶς καὶ ἀνεντίμως. ΟΥΔΕ ἕνας ΚΡΑΤΙΚΟΣ ὑπάλληλος δὲν σήκωσε ἀνάστημα, πρὸ κειμένου νὰ προστατεύσῃ τὸ ΔΗΜΟΣΙΟΝ συμφέρον. (Κι ἐὰν συνέβῃ κάπου, θὰ ἦταν κάποιο μεμονωμένον περιστατικόν!!!)
Ὅλοι τους, εἶτε συμφωνοῦν, εἶτε διαφωνοῦν, παραμένουν ἐκεῖ καὶ λειτουργοῦν σὰν τὸ μακρὺ χέρι τοῦ συστήματος-Κράτους ποὺ ἐξακολουθεῖ συστηματικῶς νὰ μᾶς λεηλατῇ, νὰ μᾶς γενοκτονῇ καὶ νὰ μᾶς δουλοποιῇ.

Συνεπῶς;
Εἶναι μόνη της ἡ κάθε κυβέρνησις καραγκιοζοκουδουνισμένων ἤ ἔχει ὅλους αὐτούς ὡς βασικό πυλώνα στηρίξεως;

Φιλονόη

 

Υ.Γ.1.  Ἕναν ἄνθρωπο μόνον γνώρισα, ποὺ ἄν καὶ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ὑπάλληλος, παρητήθη καὶ ζεῖ ἐλεύθερος. Τὴν φίλη μου τὴν Μάρω, τὴν πρώην δασκάλα. Αὐτὸ μάλιστα. Πολὺ ἔντιμο. Δύσκολο, ἀλλὰ ἔντιμο. Πόσους ἄλλους ἐντίμους ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ὑπαλλήλους γνωρίζετε ἐσεῖς;

Υ.Γ.2. Γιὰ πολλὰ χρόνια πίστευα, ἐπιθυμοῦσα καὶ ἀγωνιζόμουν πρὸ κειμένου νὰ μὴν διασπαστοῦμε. Νὰ μὴν μᾶς βρῇ ἕνας νέος ἐμφύλιος. Νὰ μὴν ματώσουμε κι ἀπὸ αὐτό. Μέσα ἀπὸ τὴν συζήτησιν μὲ τὸν φίλο κατάλαβα πὼς ΔΕΝ θὰ τὸ ἀποφύγουμε. Εἶτε τεχνητῶς, εἶτε πραγματικῶς αὐτὸ θὰ συμβῇ. Εἶτε γιατὶ μᾶς χώρισαν, εἶτε διότι μόνοι μας χωριστήκαμε, σὲ φίλους κι ἐχθροὺς τοῦ Κράτους, ἡ σύγκρουσις εἶναι ἀναπόφευκτος. Τὸ «μυρίζω» τὸ αἷμα. Δυστυχῶς μας…

Υ.Γ.3. Αὐτὸ ποὺ θὰ θέλαμε νὰ ἰσχύῃ, ἡ μέριμνα δῆλα δὴ γιὰ τὸ δημόσιον συμφέρον, δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξῃ ἀπὸ τοὺς ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ὑπαλλήλους. Δὲν θὰ συμβῆ. Ἔχουν ταὐτίσει τὴν Πατρίδα τους καὶ μὲ τὸ Κράτος τους. Μὰ ἡ δική μας Πατρίς, ἡ Πατρὶς τῶν Ἑλλήνων τῆς οἰκουμένης, ἔχει μίαν ἀρχή: τὴν ἀλληλεγγύη. Πῶς θά μποροῦσαν αὐτά τά ὄντα νά ἀνήκουν σέ μία τέτοιαν Πατρίδα;, Πῶς θά μποροῦσαν νά πολεμήσουν γιά νά πάρουμε πίσω τήν Ἑλλάδα μας, ὅταν θά κληθοῦν νά ἀντιμετωπίσουν τόν ἐργοδότη τους; Πῶς, ποῦ, πότε καί μέ ποιόν τρόπο θά κρίνουν πώς ἔφθασε ἡ στιγμή νά συμπράξουν μέ τούς Ἕλληνες;;;
Μὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τοὺς μηχανισμοὺς λειτουργίας πάντως, καὶ μὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς …«ἐξώσεως» ἀπὸ τὸν κρατικὸ μηχανισμό, δὲν τὸ βλέπω καὶ τόσο πιθανόν!!!.

*Ἐλάχιστες, μετρημένες στὰ δάκτυλα, ἐξαιρέσεις, ποὺ ἁπλῶς ἐπιβεβαιώνουν τὸν κανόνα!!!

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply