Ἄς σταματήσουμε νὰ ἀντιγράφουμε τὴν κάθε …ἀμερικανιά!

Ἄς σταματήσουμε νὰ ἀντιγράφουμε τὴν κάθε ...ἀμερικανιά!Ἄρχισαν πάλι οἱ συνήθεις εἰκόνες, ὅπως καὶ κάθε χρόνο τελευταῖα, μὲ τὴν συνήθη παραπληροφόρηση.Ὄχι, δὲν εἶναι καθόλου σωστὸ αὐτό.

Π.χ. ὁ Ὧρος μὲ τοὺς ἄλλους Θεοὺς ποὺ γεννιοῦνται μαζί, ὅπως τὸν Ὄσιρη, ἔχουν νὰ κάνουν μὲ θερινὸ μήνα.
Ὁ Μίθρας ἔχει τὴν γενέθλια ἑορτὴ του τὴν ἐαρινὴ ἰσημερία.
Ὁ Ἄδωνις δὲν ἔχει γενέθλια ἑορτὴ ἀλλὰ θανάτου καὶ ἀναγεννήσεως περὶ τὸ μέσο τῆς Ἀνοίξεως.
Ὁ Κρίσνα σύμφωνα μὲ τὸ Μαχαμπχαράτα ἔχει τὸν Ἥλιο στὸν Λέοντα.
Ὁ Προμηθεὺς ἐπίσης δὲν ἔχει γενέθλιο ἑορτή.
Ὁ Ἑρμῆς εἶναι γεννημένος μία 4η ἡμέρα ἀλλὰ δὲν εἶναι συνδεδεμένος μὲ κάποιον μήνα.

Ἂς ἡρεμήσουν μερικοὶ ἐπιτέλους καὶ -τὸ σημαντικότερο!- ἂς σταματήσουν νὰ ἀντιγράφουν τὴν κάθε ἀμερικανικὴ ἀνοησία ποὺ κυκλοφορεῖ.

Φρούριον

(Visited 43 times, 1 visits today)
Leave a Reply