Ὅταν ἀπασχολῷ τὸ μυαλό μου μὲ τοὺς φόβους μου…

Ὅταν ἀπασχολῷ τὸ μυαλό μου μὲ τοὺς φόβους μου...Τότε ὅλη ἡ ἡμέρα μου, ἡ ζωή μου, ἀκόμη καὶ τὸ μέλλον μου ἀπασχολοῦνται μόνον μὲ τοὺς φόβους μου.
Δὲν ἀφήνω χῶρο γιὰ  νὰ εἰσέλθῃ τὸ νέον, τὸ ὄραμα, τὸ ὄνειρο.

Ὅταν ἡ ζωή μου εἶναι βίος, βαρὺς κι ἀσήκωτος, τότε δὲν μπορῶ νὰ φαντασθῷ τὸ πῶς εἶναι νὰ ζῷ ἐλεύθερος.

Ὅταν ἡ σκέψις μου περιστρέφεται γύρω ἀπὸ ὑποθετικὲς καταστάσεις, γεμάτες ἀρνητισμό, τότε δὲν ἐπιτρέπω σὲ αὐτὴν τὴν σκέψιν μου νὰ ἀνοίξῃ πανιὰ καὶ νὰ πετάξῃ πρὸς τὸ αὔριο, δίχως ἁλυσίδες.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 28 times, 1 visits today)
One thought on “Ὅταν ἀπασχολῷ τὸ μυαλό μου μὲ τοὺς φόβους μου…

Leave a Reply