Ἔκτακτος εἰσφορὰ γιὰ τὰ δῶρα!

Ἔκτακτος εἰσφορὰ γιὰ τὰ δῶρα!Ἐκτάκτη Ἐπικαιρότητα ….

Καλὰ πληροφορημένες πηγὲς μέσα ἀπὸ τὴν Γενικὴ Γραμματεῖα Πληροφοριακῶν Συστημάτων, μὲ εἰδοποιοῦν πὼς θὰ ὑπάρξη φόρος δωρεᾶς στὰ δῶρα ποὺ θὰ φέρη ὁ Ἅγιος Βασίλης.

Τὸ μέτρο θὰ ἔχη ἀναδρομικὴ ἰσχὺ ἀπὸ τὸ 2011.

Αὐτά…
Καλημέρα μας!!!

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

φωτογραφία

(Visited 27 times, 1 visits today)
One thought on “Ἔκτακτος εἰσφορὰ γιὰ τὰ δῶρα!

Leave a Reply