Ἡ Τουρκία δὲν θὰ γίνη ποτὲ Εὐρώπη.

Ἡ Τουρκία δὲν θὰ γίνη ποτὲ Εὐρώπη.«Εἶναι ἀπίστευτο πὼς ἐδῶ καὶ 15 χρόνια συζητιέται ἡ περίπτωση νὰ μπῇ ἡ Τουρκία στὴν Εὐρώπη.
Δηλαδὴ μιλάμε γιὰ ἕνα κράτος ποὺ κατέχει στρατιωτικὰ τὸ 40% ἑνὸς εὐρωπαικοῦ κράτους, τῆς Κύπρου, καταστρέφοντας ἐκκλησίες καὶ κάνοντας πολλὰ ἄσχημα πράγματα.

Ἐπίσης δὲν ἀναγνωρίζει καὶ τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων, σχεδὸν 1000000 νεκρούς.
Μάλιστα θὰ πρότεινα στοὺς Τουρκους νὰ διαβάσουν καὶ ἔνα βιβλίο σχετικὸ μὲ τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων (καὶ προτείνει τὸ βιβλίο «The lark farm») καὶ ἐμεῖς καθόμαστε νὰ συζητᾶμε καὶ νὰ ἀναρωτιόμαστε γιατὶ συνέλαβαν 20 δημοσιογράφους…
Πραγματικὰ νομίζω ὅτι κάνουμε πλάκα.

Ἡ Τουρκία δὲν εἶναι Εὐρώπη καὶ δὲν μπορεῖ ποτὲ να εἶναι Εὐρώπη, ἀπὸ αὐτὴν τὴν πλευρὰ ποὺ βλέπουμε τὰ πράγματα.
Ἴσως νὰ μιλάμε μόνο γιὰ κάποιες ἐμπορικὲς συμφωνίες ἢ γιὰ κάποια στρατηγικὰ θέματα, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ δὲν καταλαβαίνω εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι πληρώνουμε, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις πληρώνει τὴν Τουρκία 600,000,000 εὐρῶ τὸν χρόνο.
Δὲν καταλαβαίνω τὸ ὅ,τι πληρώνουμε τόσα χρήματα σὲ ἔνα κράτος ποὺ ἔχει ὑπὸ τὴν κατοχὴ τοῦ κόμματι ἐνὸς εὐρωπαικοῦ κράτους, ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει μιὰ γενοκτονία καὶ ἡ ὁποία τὸ 2015 συμπληρώνει 100 χρόνια.

Θέλω νὰ δῷ τὶ θὰ κάνῃ ἡ Εεὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις τοῦ χρόνου γιὰ νὰ τιμήσῃ αὐτοὺς τοὺς νεκρούς, ἂν θὰ τοὺς τιμήσῃ…
Καὶ σὲ κάθε περίπτωση συνεχίζουμε νὰ χαρίζουμε τόσα ἐκατομύρια κάθε χρόνο στὴν Τουρκία γιὰ νᾶ κάνῃ ἀνταγωνισμὸ στὶς Εὐρωπαϊκὲς ἐπιχειρήσεις
Ἂς σοβαρευτοῦμε λοιπόν, ἡ Τουρκία δὲν θὰ γίνῃ ποτὲ Εὐρὼπη….»

Δημήτρης Τουσιάδης

Σημείωσις

Δὲν ἀνεφέρθη στὴν γενοκτονία τῶν Ποντίων, τῶν λοιπῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν μὴ χριστιανικῶν πληθυσμῶν. Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε, πὼς ἐδῶ ἡ «ἑλληνικὴ κυβέρνησις» δὲν τὸ κάνει… Γιατί λοιπόν νά τό κάνῃ ὁ Ἰταλός;
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Ἐκεῖνα τὰ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ἑκατομμύρια εὐρόπουλα, ποὺ κάθε χρόνο δίδονται ἀπὸ τὴν «Ἡνωμένη Εὑρώπη» στὴν γείτονα, πῶς νά τό κάνουμε;  Στὸν …λαιμὸ μοῦ κάθονται!!!

φωτογραφία

(Visited 51 times, 1 visits today)
Leave a Reply