Μία σπουδαία …«ἐπιστροφή»!!!

Μία σπουδαία ...«ἐπιστροφή»!!!Ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε, ὡς ἄνθρωποι, εἶναι νὰ δοκιμάσουμε νὰ μελετήσουμε τοὺς Ἕλληνες κλασσικούς, σὲ ὅλα τους τὰ ἔργα.
Βέβαια, κάτι τέτοιο, ἰδίως μὲ τὸν τρόπο ποὺ διδαχθήκαμε τὴν γλῶσσα μας, φαντάζει κάπως …ἀδύνατον.
Μὰ ΔΕΝ εἶναι.

Μποροῦμε νὰ ξεκινήσουμε μὲ ἁπλᾶ κείμενα, μὲ τὴν βοήθεια λεξικοῦ καὶ ὁπωσδήποτε μὲ τὰ μαθήματα ποὺ ἔχουμε ἤδη δημοσιεύσει, κατὰ καιροὺς στὴν σελίδα μας. Μὰ ἀκόμη κι ἐὰν δὲν τολμήσουμε νὰ κάνουμε αὐτὴν τὴν μεγάλη ἐπιστροφή, δὲν πειράζει. Ἀκόμη κι ἀπὸ …«μετάφρασιν» (ὄχι ἀπόδοσις, δυστυχῶς. Τώρα πιὰ …μεταφράζουν!!!) πάλι ἔχουμε πολλὰ νὰ μάθουμε. Πολλὰ  περισσότερα ἀπὸ ὅσα μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε, ἀπὸ ὅταν διαβάζουμε …μυθιστορήματα καὶ …ἀπόψεις.
Τὰ πρωτότυπα εἶναι ἀλλοῦ. Αὐτὰ πρέπει καὶ μᾶς ἀξίζει νὰ ἀναζητήσουμε.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply