Καί αὐτή θά μᾶς σώση;

Καί αὐτή θά μᾶς σώση;

Καμαρῶστε ὑποψήφια πολιτικὸ – καὶ καθηγήτρια μάλιστα! – ποὺ θέλει νὰ μᾶς κυβερνήσῃ…
Καὶ δεν ξέρει ὅτι ἡ πόλις ποὺ ζεῖ καὶ ἐργάζεται ΔΕΝ λέγεται (τὰ) Ἴσθμια, ἀλλὰ (ἡ) Ἰσθμία…

Τὰ Ἴσθμια ἤταν ἀρχαῖοι ἀγῶνες καὶ πολὺ σπουδαῖοι μάλιστα!
Εἶναι καί… πολεμίστρια τοῦ φωτός!!!
Τὶ ἄλλο θὰ δοῦμε σὲ αὐτές τις ἐκλογές!!!!

Γιῶργος Λεκάκης

(Visited 68 times, 1 visits today)
One thought on “Καί αὐτή θά μᾶς σώση;

Leave a Reply