Γιατί ψηφίζω;

Γιατί ψηφίζω;Ἥ γιατί ΔΕΝ ψηφίζω;

Πρῶτα ἀπ΄  ὅλα, ἐμέναν προσωπικά, ΔΕΝ μὲ ἐκφράζει κάποιο κόμμα ἤ κάποια παράταξις ἤ καποια ἰδεολογία.
Οὔτε τρέφω συμπάθειες…
Οὔτε ἔχω ἐξαρτήσεις ἤ «παρελθόν», φανερὸ ἤ κρυφό, μαζύ τους.
Ἄρα δὲν ἔχω καὶ ἄγκυρες ἤ δεσμεύσεις ἤ προσανατολισμούς.
Ἁπλῶς καίγομαι καὶ τσουρουφλίζομαι γιὰ τὴν Πατρίδα μου.

Ἐπίσης…
Ἔχω καθαρὸ ποινικὸ μητρῶον, ΔΕΝ εἶμαι δικομανής, δὲν ἔχω ὑποπέσει σὲ ὀλισθήματα νομικὰ ἤ ἠθικά,  δὲν ἔχω κλέψει, δὲν σκοπεύω νὰ τὸ κάνῳ τώρα, δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ διαβιῷ εἰς βάρος τῶν ἄλλων, δὲν ἔχω πεῖ ψέμματα, δὲν σκοπεύω νὰ τὸ κάνῳ, δὲν εἶμαι φυγόπονη, δὲν σκοπεύω νὰ γίνῳ καὶ τρέφω βαθύτατον, ἀθεράπευτον καὶ ἀεὶ αὐξανόμενον Ἔρωτα γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Συνεπῶς μᾶλλον δὲν ἔχω συμφέροντα, ἐκ πρώτης ὄψεως τοὐλάχιστον (καὶ δευτέρας καὶ τρίτης καὶ τετάρτης, ἀλλὰ ἄς μὴν τὸ κάνουμε σήμερα θέμα…), νὰ ὠθήσῳ πρὸς αὐτὴν ἤ τὴν ἄλλην κατεύθυνσιν κάποιους. Οὔτε μὲ ἐνδιαφέρει νὰ χειραγωγήσῳ, οὔτε νὰ καταδείξῳ διαδρομὲς καὶ ἐπιλογές.
Ἐφ΄ ὅσον διαβιῶ σὲ …δημοκρατία, ἐπιλέγω νὰ ἐφαρμόσῳ στὸ ἔπακρον τοὺς κανόνες της.

Ὅμως…
Ἄν καὶ ΔΕΝ πιστεύῳ στὸ ἐκλογικὸ σύστημα, ΔΕΝ πιστεύω στὴν δημοκρατία τους, ἀλλὰ καὶ γενικῶς σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ σὲ πολλὰ ψεύδη της, ἐπιλέγω, ἀπολύτως συνειδητῶς, νὰ διαβιῷ σὲ μίαν χώρα ποὺ ἔχει …δημοκρατία. Συνεπῶς, καὶ ὡς μὴ φυγόπονη, σέβομαι τοὺς θεσμούς της καὶ τοὺς κανόνες της, πολὺ περισσότερο ἀπὸ αὐτούς, ποὺ ὑποτίθεται πὼς τοὺς …προστατεύουν.

Στὸ θέμα μας ὅμως.
Ψηφίζω ἤ ὄχι; Καί τί ψηφίζω;

Ἡ ἀπάντησις εἶναι προσωπική, ὑποκειμενικὴ καὶ βασίζεται μόνον στὰ ἀτομικά μας πιστεύω.
Θέτω ἐρωτήσεις στὸν ἑαυτόν μου: Ἐάν ψηφίσῳ τί κερδίζω; Ἐάν δέν ψηφίσῳ, τί κερδίζῳ;
Ποιός κερδίζει μέ τήν ψῆφο; Ποιός χάνει;
Μπορῶ νά χρησιμοποιήσῳ τήν ψῆφο μου γιά νά δόσῳ ἕνα γερό χαστοῦκι στούς κρατοῦντες, ἤ ὄχι; Τό ἀντίθετον μπορεῖ νά συμβῇ;
Μπορῶ νά βασισθῷ στόν λόγο αὐτοῦ πού θά ἐπιλέξω νά ψηφίσῳ, ἐάν ψηφίσῳ;
Ἐάν πάλι ἐπιλέξῳ νά μήν ψηφίσῳ, τότε γνωρίζω τό γιατί θά τό κάνω; Ποίος θά κερδίση καί τί;
Γνωρίζω τό τί σημαίνει ἀποχή;;  Λευκό; Ἄκυρο;
Γνωρίζω τό τί θά συμβῆ, εἶτε ψηφίσῳ εἶτε δέν ψηφίσῳ;
Ἔχω ἐπίγνωσιν τοῦ ῥόλου πού μπορῶ νά παίξῳ στήν κοινωνία μας, καί πῶς αύτός ὁ ῥόλος ὠφελεῖ ἤ καταστρέφει τό σύνολον;
Εἶμαι ἕτοιμος νά σεβαστῷ τόν ἀντίλογον, ὅσο κι ἐάν διαφωνῷ;

Εἶναι ἀμέτρητα τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἀνακύπτουν, ὅταν ἀρχίζουμε νὰ σκαλίζουμε τὸ τὶ σημαίνει ψῆφος, δημοκρατία, ἐκλογές, προπαγάνδα, παλαιὰ καὶ νέα τάξις, κόμματα, πράκτορες, ἔξωθεν ἐντολές…
Μὰ ἐὰν ἁπλῶς, μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιά, ἐπιλέγῳ πάντα τὸ καλὸ τοῦ συνόλου κι ὄχι τὴν δική μου ἐπιβεβαίωσιν, τότε εἶναι βέβαιον πὼς θὰ βρῶ μέσα μου τὶς ἀπαντήσεις.
Δὲν χρειάζεται νὰ μιμοῦμαι τοὺς γύρω μου καὶ νὰ ψηφίσῳ ἤ νὰ μὴν ψηφίσῳ.
Μπορῶ ἁπλῶς νὰ εἶμαι ὁ ἑαυτός μου, γιὰ πρώτη φορά, πάντα αἰσθανόμενος ὅμως ὡς τμῆμα ἑνὸς μεγαλυτέρου συνόλου, ποὺ λέγεται Ἄνθρωπος καὶ ποὺ πλέον ἔρχεται ὁ καιρὸς ἐκεῖνος γιὰ νὰ ἀναλάβῃ τὰ ἡνία τῆς ζωῆς του ἐπὶ τοῦ πλανήτου

Λοιπόν;;;
Τί λέγαμε;
Τί θά ψηφίσουμε;
Ἤ μήπως ΔΕΝ θά ψηφίσουμε ἐφέτος;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 92 times, 1 visits today)
One thought on “Γιατί ψηφίζω;

Leave a Reply