Θεμελιῶδες προνόμιον, ἐλευθέρου κράτους.

Θεμελιῶδες προνόμιον, ἐλευθέρου κράτους.Τὸ χρῆμα ποὺ ἐτύπωνε ἡ χώρα ἀποτελοῦσε δημιουργία πλούτου ἐκ τοῦ μηδενὸς.
Θεμελιῶδες προνόμιο ἑνὸς ἐλευθέρου κράτους.

Ἡ Ἑλλὰς σήμερα στερεῖται αὐτοῦ τοῦ δικαιώματος.
Τὴν Δραχμούλα ποὺ ἐτύπωνε τὸ Νομισματοκοπεῖο τοῦ Χολαργοῦ, δὲν τὴν ἐχρωστοῦσε σὲ κανέναν ἡ χώρα – ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸ ἐξ ὁρισμοῦ τοκογλυφικὸ €ὐρώ, τὸ ὁποῖο ἐξαναγκάζουν τὴν Ἑλλάδα νὰ δανείζεται, καὶ μάλιστα μὲ τοκογλυφικὸ ἐπιτόκιο.

Ῥαφαηλίδης Ἀλέξιος

(Visited 32 times, 1 visits today)
One thought on “Θεμελιῶδες προνόμιον, ἐλευθέρου κράτους.

Leave a Reply