Ἡ Ἀθηνᾶ…

Ἡ Ἀθηνᾶ...Ἡ Ἀθηνᾶ,
***********
( Ἀ/Ἡ-θεο-νόα = ἡ νόησις τοῦ Θεοῦ, κατὰ Κρατύλο, 407b), κήρη Διὸς καὶ Μήτιδος,

Ἡ Ἀθηνᾶ τῆς Σοφάς, τῆς Γνώσεως, τῆς Συνέσεως, τῆς Πόλεως, τῆς Ἐργασίας, τῶν Τεχνῶν, τῆς Στρατηγικῆς τοῦ Πολέμου καὶ τῆς Εὐλογημένηας Ἐλιᾶς.

Ἐδῶ ἡ Ἀθηνᾶ εἰκονίζεται, σὲ ἐσωτερικὴ θύρα φιλοτεχνημένη μὲ πολύτιμα ὑλικά, στὰ χειμερινὰ ἀνάκτορα τοῦ Hermitage, στὸ  St. Ρetrograd.

Ἐλευθερία Κωνσταντίνου

(Visited 76 times, 1 visits today)
Leave a Reply