Ὑπό πίεσιν;

 Ναί, ὑπὸ πίεσιν.
Μὰ ὑπάρχει μεγάλη διαφορὰ πιέσεως ἀπὸ πίεσιν.
Καὶ ἡ διαφορὰ εἶναι στὸ ποιὸς ἀσκεῖ τὴν πίεσιν καὶ στὸ γιατί.

Ἐὰν ἡ πίεσις εἶναι ἐπιλογή μας, τότε πάντα εἶναι ἀποδοτική. Πάντα προάγει τὰ ἀνθρώπινα ἔργα.
Ἐὰν ὅμως ἡ πίεσις ἀσκεῖται ἀπὸ ἐξωτερικοὺς παράγοντες, δίχως τὴν θέλησίν μας, τότε εἶναι κάτι ποὺ ἐμεῖς πρέπει νὰ πολεμήσουμε γιὰ νὰ ἐξαλείψουμε, ἤ ἔςτᾦ γιὰ νὰ τὸ μειώσουμε.

Ἐλεύθερος ἄνθρωπος εἶναι αὐτὸς ποὺ διαβιεῖ ὑπὸ πίεσιν ἀπὸ ἐπιλογὴ κι ὄχι ἀπὸ ἀνάγκη.Ὑπό πίεσιν;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply