Ἀναζητῶντας τὸ ἥρεμο τοπίο …μέσα μας!

Ἀναζητῶντας τὸ ἥρεμο τοπίο ...μέσα μας!Χρόνο μὲ τὸν χρόνο ἡ πολυπλοκότητα αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ποὺ στριφογυρίζει ἀσταμάτητα, μᾶς μπερδεύει ὅλο καὶ περισσότερο κι ἔτσι χρόνο μὲ τὸν χρόνο νοιώθουμε ὅλο καὶ περισσότερο τὴν ἀνάγκη νὰ ἀναζητήσουμε αὐτὸ τὸ ἤρεμο τοπίο μέσα μας …

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 53 times, 1 visits today)
Leave a Reply