Ἀναζητῶντας κίνητρο…

Τὸ κάθε μας βῆμα ἐὰν δὲν συνοδεύεται κι ἀπὸ ἀντίστοιχο κίνητρο, μικρὸ ἤ μεγάλο, δυσκολευόμαστε νὰ πάρουμε τὴν ἀπόφασιν, ἤ καὶ τὸ ῥίσκο, γιὰ νὰ τὸ πραγματοποιήσουμε.
Ὅμως τὰ κίνητρα εἶναι κάτι ποὺ ἐμφανίζεται σὲ μίαν στιγμή, ἀλλὰ μέσα στὴν ἐπομένη στιγμὴ κινδυνεύει νὰ …ἐξαφανισθῇ!
Τὸ νὰ κρατᾶμε τὸ κίνητρό μας ζωντανό, κάτω ἀπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες, εἶναι τὸ ὡραῖο «παιχνίδι» ποὺ καλούμαστε νὰ παίξουμε μὲ τοὺς ἑαυτούς μας.
Ἄλλως τὲ τὰ κίνητρα πάντα εἶναι ἐσωτερικά, ὅσο ἀστεῖο κι ἄν φαίνεται κάτι τέτοιο, καὶ σιγὰ σιγά, ὅταν ἀρχίζουν νὰ πλησιάζονται, ἔχουν πιθανότητες νὰ λάβουν καὶ ἄλλες ὄψεις. Μὰ πάντα, τὸ βασικό μας κίνητρο παραμένει τὸ συναίσθημα ποὺ θὰ βιώσουμε ἀπὸ τὴν ἱκανοποίησιν τῆς ἄλφα ἤ τῆς βῆτα ἐπιτυχίας μας.

Ἐὰν τὸ κίνητρό μας δὲν τὸ κρατήσουμε ζωντανό, λόγῳ ὁποιουδήποτε φόβου μας, θὰ εἶναι σὰν νὰ παραδίδουμε τὸ δικαίωμα τῆς δικῆς μας ζωῆς στὴν τυχαιότητα. Αὐτὸ ὅμως σημαίνει παραίτησις.
Ἤ, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, παράδοσις τῆς ὅποιας ἐλευθερίας μας κάπου, καὶ αὐτοπεριορισμὸς-αὐτοφυλάκισις ἀπὸ ἐπιλογή.

Μᾶς ἀρέσει;Ἀναζητῶντας κίνητρο...

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 30 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀναζητῶντας κίνητρο…

Leave a Reply