Πῶς καταστρέφεις μία τράπεζα (ἤ μία χώρα);

Πῶς καταστρέφεις μία τράπεζα (ἤ μία χώρα);Παῖδες ἡρεμία μὲ τὸ χρηματιστήριο καὶ τὰ λεφτά σας στὶς τράπεζες…

Λοιπόν…
Θὰ σᾶς πῶ ἔνα παράδειγμα…

Πῶς καταστρέφεις μιά τραπέζα;;;
Εὔκολα…
Βρίσκεις μιὰ τράπεζα ποὺ θὲς νὰ ἀγοράσῃς… Ἡ ὁποία δὲν ἔχει πρόβλημα…
Διαδίδεις ὅτι ἡ τραπέζα θὰ κλείση…
Τρέχει ὁ κόσμος νὰ σηκώσῃ τὰ λεφτά του
Ἡ τράπεζα μένει ἀπὸ ῥευστό…
Ἡ τράπεζα καταστρέφεται
Τώρα ἔχεις μιὰ φθηνὴ τράπεζα…
Κᾶντε ἀναγωγὴ στὶς ἀγορές…

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

φωτογραφία

(Visited 42 times, 1 visits today)
Leave a Reply