Ἔφθασε ἡ στιγμή νά μᾶς παραδόσουν τόν Χριστοφορᾶκο;

Ἔφθασε ἡ στιγμή νά μᾶς παραδόσουν τόν Χριστοφορᾶκο;Οἱ μνημονιακὲς κυβερνήσεις τῆς ἐξωφρενικῆς αὐθαιρεσίας καὶ τῆς φαυλότητας εἶχαν κάθε λόγο νὰ μὴν ζητήσουν τὴν ἔκδοση τοῦ Χριστοφοράκου, νὰ παγώσουν καὶ νὰ «θάψουν» τὸ ζήτημα, ἀφ᾽ ᾖς στιγμῆς οἱ ἀποδείξεις ἐκμαυλισμοῦ ἀπὸ τὴν Siemens θὰ ἀπεκάλυπταν ἡμετέρους τους.

Ἡ κυβέρνησις Τσίπρα, μὲ τὴν στὴριξη Καμμένου ὅμως, ὀφείλει νὰ ἀναδείξῃ τὸ μεῖζον θέμα καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ τὴν ἔκδοση τοῦ ἀρχι-εκμαυλιστοῦ καὶ φορέως τῶν μαύρων ἑκατομμυρίων, μέσα ἀπὸ τὰ ὁποῖα δόλια καὶ ἀναίσχυντα ὑπερφόρτωσαν ἀστρονομικὰ ποσὰ στὴν πλάτη τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 27 times, 1 visits today)
One thought on “Ἔφθασε ἡ στιγμή νά μᾶς παραδόσουν τόν Χριστοφορᾶκο;

Leave a Reply