Μία ἄλλη ζωή;

Θὰ ἤθελα νὰ ζῷ ἔτσι, ἤ ἀλλοιῶς…
Ἤ κάπου ἀλλοῦ…
Ἤ μὲ κάποιους ἄλλους ἀνθρώπους…
Ἤ σὲ …ἄλλον πλανήτη…
Ἤ μὲ ἄλλες προοπτικές…
Ἤ μὲ περισσότερα ὄνειρα…
Ἤ…
Μία ἄλλη ζωή;

Ἤ, θὰ ἤθελα σκέτο νὰ ζῷ ἀλλὰ δὲν τὸ παίρνω ἀπόφασιν.
Ἡ ζωὴ ΔΕΝ εἶναι κάτι ποὺ θὰ ἔλθη… Ἤ κάτι ποὺ ἴσως νὰ μοῦ ἐπιτρέψουν, ἄλλοι, νὰ ζήσῳ…
Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ποὺ θὰ …ξεκινήσω αὔριο νὰ χαίρομαι.
Ἡ ζωὴ εἶναι ἐδῶ, τώρα, αὐτὴν τὴν στιγμή. Αὐτὸ ποὺ διαβάζῳ ἤ αὐτὸ ποὺ σκέπτομαι ἤ αὐτὸ ποὺ φαντάζομαι ἤ αὐτὸ ποὺ βιώνῳ ἤ αὐτὸ ποὺ κυττάζῳ ἤ αὐτὸ ποὺ μὲ πονᾷ…
Ἡ ζωή, ἀπὸ τὸ ζέω, δηλώνει θερμότητα. Δηλώνει τριβή… Δηλώνει πόνο, χαρά, θλίψι…
Δηλώνει ΖΩ!!!
Ὅπως, ὅπου καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply