Πότε θά τελειώσουμε μέ τήν …«κλιματική ἀλλαγή»;

Θα απαιτήσουμε ποτέ να σταματήσουν να μας χρεώνουν για την απάτη της υπερθερμάνσεως;Πότε θά τελειώσουμε μέ τήν ...«κλιματική ἀλλαγή»; 1

Θα μας επιστρέψουν τα κλεμμένα;Πότε θά τελειώσουμε μέ τήν ...«κλιματική ἀλλαγή»; 2

Θα τιμωρηθούν αυτοί που μας επέβαλλαν αυτούς τους φόρους για συνέργεια σε απάτη;Πότε θά τελειώσουμε μέ τήν ...«κλιματική ἀλλαγή»; 3

Θα προλάβουμε να ζήσουμε λίγη δικαιοσύνη;

Σίγμα

(Visited 32 times, 1 visits today)
One thought on “Πότε θά τελειώσουμε μέ τήν …«κλιματική ἀλλαγή»;

Leave a Reply