Ἡ τελευταία λύσις τοῦ …κομμουνισμοῦ!!!

 Ἡ τελευταία λύσις τοῦ ...κομμουνισμοῦ!!!Οἱ λαοὶ στρέφονται στὴν ἀριστερὰ ὅταν νοιώθουν πὼς τοὺς πρόδωσε ὁ καπιταλισμός.
Τὴν κωμικὴ θεωρία τοῦ Μᾶρξ τὴν ἰσοπέδωσε ὁ  L.V. Mises to 1920.

Τὸ κακὸ εἶναι πὼς καὶ οἱ πολιτικοὶ στράφηκαν πρὸς τὸν κουμουνισμὸ ἐπειδὴ (ὀρθά) ἔνοιωσαν πὼς δὲν τοὺς ἁρμόζει ὁ καπιταλισμός.

Τὰ χειρότερα ἔρχονται.
(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply